TVOŘÍME BEZPEČNOU ENERGETICKOU BUDOUCNOST

Energetická meteorologie

Pro moderní energetiku s rostoucím podílem vodních, větrných a fotovoltaických zdrojů a další obory významně závislé na počasí jsou přesné předpovědi a meteorologické expertízy nezbytné. Díky pracovníkům s dlouholetými zkušenostmi a špičkovému technickému zázemí, dokáže společnost Amper Meteo nabídnout velmi přesné a profesionálně zpracované předpovědi počasí pro elektroenergetiku a teplárenství, předběžná varování před nepříznivými klimatickými jevy i předpovědi počasí pro zemědělství, lesnictví a pojišťovnictví. Přitom může zpracovávat předpovědi ve velmi krátký časových krocích začínajících na 15 minutách. Pro zvýšení přesnosti předpovědí společnost kombinuje a vyhodnocuje několik předpovědních modelů včetně modelu vlastního. Ke konverzi meteorologických dat z předpovědních modelů na podklady sloužící odhadům výroby a spotřeby energie vyvinula společnost vlastní výpočetní postupy.

Kontakt na skupinu Amper

Dana Bartošová
Tisková mluvčí
Tel.: +420
E-mail: pr@skupinaamper.cz
Adresa: Pobřežní 620/3, Praha 8