TVOŘÍME BEZPEČNOU ENERGETICKOU BUDOUCNOST

EPC (Energy Performance Contracting)

Společnost Amper Savings, a.s. se specializuje na projekty úspor energií realizované s využitím nejmodernějších technologií a poskytováním aktivního energetického managementu. Při návrhu a technické přípravě projektů se opírá o bohaté zkušenosti vlastních odborníků. Řešení sestává obvykle z kombinace nově instalovaných úsporných technologií zajišťujících vysokou účinnost při výrobě, distribuci a spotřebě tepla, chladu, vody nebo elektrické energie a technickoadministrativních opatření optimalizujících spotřebu a nákup energií tak, aby bylo v dlouhodobém časovém horizontu dosaženo co nejnižších provozních nákladů. Specifickou oblastí jsou projekty realizované metodou EPC (z angl. Energy Performance Contracting, česky obvykle nazývané energetické služby se zárukou úspor), které představují finančně zajímavý a efektivní nástroj realizace úsporných opatření. Podstatou metody EPC je záruka snížení spotřeby energie, která se projeví v úsporách provozních nákladů, následně použitých na splácení původní investice.

Projekty EPC nabízí klientům tyto hlavní výhody:

  • dlouhodobé partnerství se společností disponující specifickým know-how v rámci společně vypracované strategie,
  • komplexní modernizaci energetické infrastruktury s minimem rizik a důrazem na trvale úsporný a spolehlivý provoz (z pohledu celkových nákladů projektu a jeho návratnosti),
  • průběžnou optimalizaci provozních parametrů – aktivní energetický management,
  • detailní přehled o provozu energetických systémů a spotřebě energií,
  • online monitoring energetických zařízení - energetický dispečink,
  • splácení nákladů na modernizaci energetické infrastruktury (realizaci projektu) z úspor,
  • záruku za dosažení úspor energií a provozních nákladů.

Kontakt na skupinu Amper

Dana Bartošová
Tisková mluvčí
Tel.: +420
E-mail: pr@skupinaamper.cz
Adresa: Pobřežní 620/3, Praha 8