TVOŘÍME BEZPEČNOU ENERGETICKOU BUDOUCNOST

O nás

Vizí Skupiny Amper je přispět ke zvyšování energetické účinnosti a přechodu na nízkouhlíkovou a dlouhodobě udržitelnou energetiku inovativním způsobem. To je jednotícím prvkem všech aktivit v Amperu, společně s důrazem na decentralizovanou energetiku, moderní technologie a otevřené tržní prostředí v energetice.

Společnosti Skupiny Amper poskytují komplexní služby v oblasti energetiky veřejnému sektoru i podnikům. Jde zejména o tyto energetické služby: energetický management, energetické služby se zaručeným výsledkem (EPC), energeticky úsporné projekty (EC), výstavba a provozování kogeneračních jednotek, měření a regulace, projekce a výstavba energetických zařízení a profesionální meteorologické předpovědi pro energetiku, dopravu, pojišťovnictví a zemědělství. V návaznosti na historické spojení s dodavatelem elektřiny a plynu a první českou virtuální elektrárnou Amper Market, pokračuje Skupina Amper v naplňování vize decentralizované, úsporné a nízkoemisní energetiky. V současnosti s hlavním důrazem na úspory energií u zákazníka, energetický management a inovativní technologie. V blízké budoucnosti bude významným tématem pro všechny podniky skupiny dekarbonizace a technologie s ní spojené.

Geograficky se společnosti Skupiny Amper zaměřují na Českou republiku a Slovensko. Amper Meteo poskytuje služby profesionální meteorologie v zemích Evropského hospodářského prostoru.

Ing. Jan Palaščák

Ing. Jan Palaščák

Zakladatel

Vystudoval ekonomii a filosofii na Masarykově univerzitě v Brně. První zkušenosti s energetikou získal v oboru obnovitelných zdrojů, kde se již od roku 2007 podílel na projektech fotovoltaických elektráren a dalších OZE. V roce 2011 založil obchodníka s elektřinou a plynem Amper Market, který se postupně zařadil do TOP5 mezi dodavateli elektřiny českým zákazníkům a mj. jako první v Česku přišel s konceptem virtuální elektrárny, postaveným na nákupu elektřiny od decentralizovaných výrobců. V roce 2017 Amper Market a.s. utržila 3,5 miliardy korun a v červenci 2018 ji Palaščák prodal spolu s ostatními akcionáři Amper Market skupině Bohemia Energy. Od roku 2013 své podnikání rozšiřoval do dalších oblastí, mezi něž patří energetické úspory (Amper Savings), přesná předpověď počasí (Amper Meteo) a nově fintech projekt CO2IN. Celou skupinu zastřešuje mateřská společnost ROAD to INTEREST, s.r.o. ve které má 100 % podíl.

Ing. Martin Nádeníček

Ing. Martin Nádeníček

partner

Je absolventem katedry Podnikového hospodářství na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2006 pracoval ve společnosti AB Facility a.s. jako controller energetické divize zabývající se energeticky úspornými projekty a divize Morava FM zajišťující komplexní facility management. V roce 2007 se podílel jakožto finanční ředitel na akvizici společnosti Energ, spol. s r.o. a její integraci vč. následné fúze s mateřskou společností. Od roku 2011 pracoval jako finanční ředitel ve společnosti AB Facility s.r.o. (Slovensko). Spoluzodpovídal za významnou expanzi společnosti na slovenském trhu, podílel se na akvizici společností MAGNOL SERVIS s.r.o. a ENERGO CONTROLS spol. s r.o., jejich integraci do vnitřních procesů skupiny a jejich následné fúzi se společností AB Facility s.r.o. Je spoluzakladatelem, finančním ředitelem a členem představenstva společnosti Amper Savings, a.s.

Ing. Tereza Ešnerová

Ing. Tereza Ešnerová

Finanční a provozní ředitelka

Vystudovala finance a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po ukončení studia pracovala na Ministerstvu pro místní rozvoj. V roce 2002 nastoupila do Československé obchodní banky, kde měla na starosti administrativu a zpracování dokumentace transakcí ve skupině. Od roku 2004 působila jako konzultant v poradenské společnosti Brain Logistics, kde byla odpovědná za přípravu a realizaci poradenských projektů pro malé a střední podniky. Hlavní náplní projektů bylo především zajištění financování podniků, prodej podniků a jejich částí, srovnávací analýza a zpracování podnikatelských záměrů. Na pozici finanční ředitelky společnosti Amper Market působila v letech 2012 – 2015, od roku 2016 je finanční ředitelkou Skupiny Amper.

Ing. Radek Vrána

Ing. Radek Vrána

Technický ředitel

V roce 2003 absolvoval obor Technická zařízení budov na ČVUT v Praze. Praxi zahájil v oblasti energetického poradenství u společnosti Energ, spol. s r.o., kde se postupně účastnil řady energetických auditů, studií a koncepcí a od roku 2007 je zapsán do seznamu energetických expertů Ministerstva průmyslu a obchodu. V tomto roce také zahájil svoje působení ve společnosti AB Facility, kde řídil středisko energetického poradenství a následně středisko energetických projektů. Ve společnosti Amper Savings, a.s. působí od roku 2014 a je odpovědný za technickou oblast od návrhu projektů až po jejich reálnou implementaci v praxi. V historii  byl angažován v řadě projektů poskytování energetických služeb, nyní se zaměřuje zejména na projekty s garantovaným výsledkem dle metodiky EPC. Má za sebou řadu úspěšně zrealizovaných zakázek v oblastech průmyslu, zdravotnictví či municipalit. 

Kontakt na skupinu Amper

Dana Bartošová
Tisková mluvčí
Tel.: +420
E-mail: pr@skupinaamper.cz
Adresa: Pobřežní 620/3, Praha 8