TVOŘÍME BEZPEČNOU ENERGETICKOU BUDOUCNOST

Energetické projekty

Energy contracting představuje dlouhodobější projekt, který se zakládá na postupném splácení energetických staveb v rámci realizovaných dodávek energií (tepla, elektřiny, chladu apod.) Na rozdíl od dalšího nabízeného produktu EPC zde není zahrnuta garance úspory a jistotu ke splácení investice garantuje odběratel na základě definovaného množství dodávky a následného rozložení vstupní investice do této dodávky. Součástí našeho řešení je využití aktivního energetického managementu z důvodu kvalitního řízení celého energetického hospodářství a dosažení maximálních úspor provozních nákladů. Z hlediska financování samotné realizace lze dohodnout různé formy kontraktu, obvykle však majetek přechází na klienta až na konci smluvního vztahu, tedy po úplném splacení počáteční investice v ceně dodávané energie.

Výhodou této služby je komplexní řešení v oblasti návrhu, přípravy a realizace systémů technických zařízení budov a tepelných technologických zařízení s návaznými službami v oblasti provozu, údržby a servisu technologického zařízení a to bez vynaložení vlastních finančních prostředků ze strany klienta, přičemž veškerá rizika spojená se samotnou výstavbou a následným provozem na sebe přebírá dodavatel projektu.

Kontakt na skupinu Amper

Dana Bartošová
Tisková mluvčí
Tel.: +420
E-mail: pr@skupinaamper.cz
Adresa: Pobřežní 620/3, Praha 8