TVOŘÍME ENERGETICKOU BUDOUCNOST

Novinky

Reformovaný Amper expanduje po Evropě4.11. 2021

V Polsku připravuje projekty solárních elektráren a chystají se další „zelené“ investiční projekty v řádech miliard korun v Evropě i České republice

Praha 4.11.2021 – Společnost Amper prošla změnou struktury a získala nové partnery. Mezi hlavní novinky patří rozdělení společnosti na tři samostatné divize, které povedou noví partneři. Názvy jednotlivých divizí jsou Aktiva, Služby a Inovace. CEO celé společnosti a majoritním vlastníkem zůstává Jan Palaščák.

Investice v zelené energetice

Novou divizi Aktiva povede Jan Ondřich, který má bohaté zahraniční zkušenosti zejména v oblasti valuace energetických společností, identifikace rizik a analýzy investičních příležitostí na poli výroby elektřiny a tepla. V rámci této divize vznikl investiční program pro vybrané spoluinvestory v oblasti moderní energetiky s nízkými emisemi CO2 a nízkou expozicí vůči riziku změn komoditních cen, který bude vyhledávat zajímavé příležitosti pro kapitálový vstup. Investiční program má ve svém plánu investice v řádu miliardy korun v horizontu 5ti let, ale také uvedení zelených dluhopisů na trh.

„Mezi první projekty v oblasti investic patří dohoda o vybudování fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu až 30 MW západně od Poznaně. V jednání je přitom další rozšíření kapacity v různých lokalitách až na 450 MW v horizontu 5 let, což přibližně odpovídá výkonu jednoho bloku jaderné elektrárny Dukovany,“ uvádí Jan Ondřich, partner ve společnosti Amper zodpovědný za divizi Aktiv. 

Pozitivní dopad na životní prostředí je významný už při 30 MW výkonu, přinese roční úsporu emisí v hodnotě nejméně 27 tis. tun CO2, tedy přibližně ekvivalentu 25 000 aut s ročním nájezdem 10 000 km.

„V plánu jsou akvizice podílů ve společnostech zabývajících se poskytováním služeb v energetice a takzvaných „private-wire“ projektů při kterých je energie spotřebovávána přímo konečným zákazníkem,“ dodává Jan Ondřich.

Služby pro úsporu energií

Další novou organizační jednotkou společnosti Amper je divize Služeb. Povede ji partner Martin Nádeníček, který má zkušenosti s energeticky úspornými projekty a správou komerčních a průmyslových objektů. Pod tuto divizi spadají společnosti Amper Savings, a.s., která se věnuje úsporám energie a energetickým službám se zárukou. Dále pak Amper Industry, s.r.o. a Amper Generation, s.r.o., které se specializují na výstavbu a provozování energetických celků.

„Společnost Amper od roku 2013 zajistila svým zákazníkům energetické úspory v hodnotě 320 miliónů korun bez daně,“ uvádí Martin Nádeníček, partner ve společnosti Amper zodpovědný za divizi Služeb.  „Pokud bychom to převedli na emise, tak se díky Amper Savings do vzduchu nevypustilo 53 tis. tun CO2,“ dodává Martin Nádeníček.

Mezi aktuální projekty patří rozšíření spolupráce s firmou Bochemie Bohumín, předním středoevropským výrobcem desinfekčních prostředků, přípravků na ochranu dřeva, materiálů pro alkalické akumulátory a bateriová úložiště, která sama aktuálně vyvíjí. V rámci rozšíření dlouholeté spolupráce s tímto klientem byla navržena úsporná opatření, zejména v oblasti výroby a distribuce tepla a elektřiny v hodnotě vyšších desítek mil. Kč. Tato úsporná opatření budou postupně splácena z garantovaných a skutečně dosahovaných úspor.

„Aktuálně spolupracujeme s významným řetězcem supermarketů a hypermarketů na instalaci a provozu fotovoltaických panelů na jejich pobočky a skladové haly. Tento klient chce aktivně snižovat svoji uhlíkovou stopu a toto je jedno z hlavních opatření,“ uvádí Martin Nádeníček.

Energetika jinak

Třetí z nově vytvořených divizí společnosti Amper je Inovace. Ta prozatím zůstává v gesci Jana Palaščáka a patří do ní Amper Meteo, s.r.o., dodávající služby v oblasti meteorologie pro potřeby energetiky, dopravy a dalších odvětví.

„Amper Meteo je ve svém oboru špička, zpracováváme předpovědi pro největší větrnou farmu v Evropě na pevnině, která stojí v Rumunsku a poskytuje výkon 600 MW,“ uvádí Jan Palaščák, majoritní vlastník společnosti Amper. „Mezi další klienty patří E.ON, Teplárny Brno či Slovenský plynárenský priemysel,“ dodává Jan Palaščák.

Do portfolia společnosti Amper patří také celosvětově unikátní aplikace CO2IN, která umožňuje komukoliv jednoduše přispívat ke snižování emisí skleníkových plynů. Stačí si stáhnout stejnojmennou aplikaci pro iOS nebo Android a nakoupit virtuální platidlo CO2IN, které je kryto emisními povolenkami.

„Nákupem platidla CO2IN stahují uživatelé povolenky z trhu, čímž v důsledku omezují vypouštění skleníkových plynů do atmosféry,“ uvádí Jan Palaščák.

Novým platidlem již lze nakoupit u stále se rozšiřující řady maloobchodníků. Platidlo CO2IN je světově unikátní tím, že je v pevném kurzu kryté reálnou hospodářskou hodnotou v podobě emisních povolenek systému EU ETS. Nehledě na to, že nezatěžuje životní prostředí svojí těžbou. „Podle analýzy Cambridgeské univerzity spotřebovává například těžba nejznámější kryptoměny bitcoin za rok zhruba dvakrát více elektřiny než Česká republika,“ vysvětluje Jan Palaščák.

Aplikace CO2IN po několika týdnech úspěšného provozu v App Store i Google Play zahajuje aktivní marketingovou propagaci a mimo jiné ji Jan Palaščák pojede představit na probíhající konferenci OSN o změně klimatu (COP26) do Glasgow nebo v únoru na největší energetickou konferenci v Evropě e-World do Essenu.

 


Skupina Amper není nijak spojena se skupinou Bohemia Energy Entity14.10. 2021

Na skupinu Amper se v posledních dnech s dotazy obrací zákazníci a partneři Bohemia Energy, která ukončila dodávky elektřiny a plynu na českém energetickém trhu. S ohledem na tuto skutečnost se skupina Amper, jménem majoritního vlastníka Jana Palaščáka, rozhodla vydat tiskové oznámení.

Současná situace skupinu Amper mrzí, ale nemá žádnou možnost, jak ji ovlivnit. "Skupina Amper není nijak vlastnicky, finančně ani personálně spojena s Bohemia Energy. V roce 2018 skupina změnila obchodní zaměření, prodala divizi Amper Market pod křídla Bohemia Energy a rozhodla se vydat cestou poskytování energetických služeb s minimální uhlíkovou stopou. Zároveň tímto krokem přestala skupina Amper být držitelem licencí pro obchod s elektřinou a plynem," uvedl Jan Palaščák.

Nová strategie skupiny Amper je zaměřena na projekty v oblasti úspor energií (EPC), zajišťování projektové dokumentace, meteorologii pro potřeby energetiky, dopravy a dalších oborů, stejně jako na investice do energetických aktiv. Skupina Amper také na trh uvádí inovativní aplikace v čele s projektem CO2IN"V úspěšném rozvoji této činnosti skupina Amper rozhodně pokračuje a nemáme nic společného se současným děním kolem Bohemia Energy," dodal Palaščák.


Emisní povolenku si nyní může koupit kdokoliv díky unikátní aplikaci z Česka21.9. 2021

Obchodování s emisními povolenkami bylo doposud doménou velkých korporací a států. Celosvětově jedinečný český projekt nově vše mění. V současné době je v obchodech Google Play a App Store dostupná finální verze aplikace CO2IN, která zpřístupňuje oblast emisních povolenek i soukromým osobám. V tuto chvíli si ji stáhlo téměř dva tisíce uživatelů, a jako platidlo CO2IN již používá první desítka obchodníků.

Virtuální platidlo CO2IN představuje převrat v emisním obchodování s potenciálem významně urychlit přechod na bezuhlíkové zdroje energie. CO2IN umožňuje komukoliv aktivně přispívat k ochraně klimatu a poslouží také jako velmi efektivní a jednoduchá forma offsettingu, kdy si nakoupením CO2INů soukromá osoba, firma nebo municipalita může snížit svoji uhlíkovou stopu až na nulu.

CO2IN je zároveň jediné platidlo svého druhu na světě kryté reálnou hospodářskou hodnotou, na emisní povolenky EU ETS je totiž vázáno fixním kurzem 100 CO2INů za jednu povolenku, která odpovídá tuně CO2 či ekvivalentu jiného skleníkového plynu. Cena povolenky EU ETS v posledních letech našla podporu ve snižování jejich množství a bezplatných přídělů, nyní se dostává na úrovně, kde měla podle odborníků být od začátku, tedy nad hodnotou 50 EUR/MWh.

„Nákupem každé stovky CO2INů uživatel stáhne jednu emisní povolenku z trhu, pořízení CO2INu tedy jednoduše a efektivně přispívá ke snížení emisí v Evropě a k tomu, že jsou znečišťovatelé více motivováni modernizovat své provozy a celkově urychluje přechod našich ekonomik směrem k udržitelnosti,“ vysvětluje Jan Palaščák, šéf skupiny Amper a duchovní otec platidla CO2IN, a dodává: „Prostřednictvím CO2INu mohou ale spotřebitelé a všichni ekonomičtí aktéři do systému povolenek zahrnout také branže, kterých se EU ETS zatím netýká. A v neposlední řadě umožňuje CO2IN zpoplatnit CO2 vypuštěný při výrobě zboží importovaného do Evropské unie. Může tak sloužit jako uhlíkové clo, o kterém se v Bruselu zatím jen mluví. To vše v konečném důsledku vede k narovnání podmínek a relokalizaci průmyslové výroby do Evropy. Díky CO2IN mohou spotřebitelé vyvinout tlak na to, aby všichni za uhlík platili stejně a pak domácí výroba získá zpátky přirozenou výhodu, vzniknou nová pracovní místa a klesnou emise díky snížení dopravy i vyšší účinnosti technologií v Evropě.“

CO2IN se vyslovuje jako anglické „coin“ a jako virtuálním platidlem jím bude možné platit zboží podobně jako bitcoiny. Protože je však CO2IN ve fixním kurzu kryt emisními povolenkami, lze očekávat oproti bitcoinu stabilnější vývoj hodnoty nového platidla. Nehledě na to, že CO2IN na rozdíl od bitcoinu klima neškodí, ale pomáhá je chránit.

Více také na www.co2in.com


Spotřeba podruhé za sebou mezikvartálně klesla, počasí přálo výrobě z malých vodních elektráren14.7. 2021

V druhém kvartále letošního roku byla celková spotřeba elektřiny v České republice o 11,9 procenta vyšší, než jak tomu bylo ve stejném období minulého roku. Mezikvartálně ovšem došlo k poklesu o 2 procenta. Jde o druhý mezikvartální pokles za sebou, což může značit ekonomickou recesi. Taková jsou hlavní zjištění odborníků ze společnosti Amper Meteo, kteří připravili meziroční vyhodnocení spotřeby a výroby energie v Česku za čtvrtletí duben až červen. 

Spotřeba elektřiny v sobě kumuluje vliv počasí a vnějších vlivů, jako je už více než rok trvající pandemie COVID-19. „Pro sledování změn v ekonomice je nutné očistit spotřebu o vliv počasí a také ji generovat pouze pro pracovní dny v čase 8–18 hodin,“ konstatuje datový analytik společnosti Amper Meteo Kamil Rajdl. „Po očištění od všech vlivů je letošní spotřeba v druhém kvartále o 8 procent vyšší než ve stejném období minulého roku, což můžeme přičítat mírnějšímu lockdownu. Chladnější počasí letošního roku ovlivnilo spotřebu tedy méně (3,9 procenta) než samotný lockdown,“ dodává Rajdl. Největší meziroční rozdíl očištěné spotřeby byl zaznamenán v 19. týdnu (10.–16. května 2021), a to 13,4 procenta. 

Na výrobě z fotovoltaických zdrojů (FVE) se podepsal hlavně méně příznivý duben a květen. V dubnu byla meziročně výroba nižší o 25 procent a v květnu o 9 procent. Naopak červen byl slunečnější než ten v minulém roce, což se hned kladně projevilo na zvýšené výrobě z FVE. Ta byla vyšší o 36 procent než v minulém roce a o 11 procent nad průměrem posledních let (2015–2020). Od začátku roku je ale výroba stále v nedostatku, a to o 7,4 procenta oproti 2020. 

Opačná situace byla ve výrobě z větrných elektráren. Ta byla vyšší v dubnu a květnu, ale v červnu naopak nižší než minulý rok. Celkový rozdíl oproti minulému roku je markantní, činí 21 procent. 

Už od minulého roku se v Česku výrazně zvyšuje výroba z malých vodních elektráren (MVE). Po dlouhém období sucha a nízké výroby se ukazuje, že se množství vody potřebné pro výrobu významně zvedá. Výroba je od začátku roku o 40–45 procent vyšší. V posledním kvartále byla výroba meziročně výrazně vyšší hlavně v květnu. Minulý rok sice také pršelo, ale voda se stále velkou měrou vsakovala do půdy, která k tomu měla dostatečnou kapacitu. Letos byla v květnu půdní vlhkost již vysoká a ještě se projevovalo tání sněhu z delší zimní sezóny. 

Hlavně díky výrobě z MVE je letošní výroba z kombinace fotovoltaiky, větrných a vodních elektráren o 7 procent vyšší než v tuto dobu minulý rok. Výroba z těchto zdrojů pokryla 6,8 procenta spotřeby elektřiny v České republice.

 


Konec roku 2020 výrobě elektřiny z OZE nepřál, spotřeba energie ale byla překvapivě vysoká29.1. 2021

Uplynulý rok přinesl nečekané zvraty také na poli energetiky. Se zavedením opatření proti šíření nového koronaviru se spotřeba elektřiny propadla o skoro desetinu, než začala opět růst a pokles za třetí čtvrtletí se ustálil na hodnotě 1,8 %. Podzimní zpřísnění opatření přitom už žádný výrazný propad nepřineslo, meziroční rozdíl spotřeby ve čtvrtém kvartálu dále klesl na pouhé procento. Data společnosti Amper Meteo, která se zabývá predikcemi počasí pro energetický sektor, zároveň ukazují zajímavý vývoj ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů (OZE).

Nevídaně kolísavé počasí v průběhu roku 2020 totiž výrobcům „zelené“ energie přidalo nejednu vrásku na čele, v první polovině roku zejména provozovatelům vodních elektráren. V důsledku mimořádně suché a teplé zimy se totiž v prvním kvartálu výroba elektřiny z vodních zdrojů meziročně propadla o 37,5 %, než se situace obrátila v opak s rekordními srážkami v červenci. Dne 23. října 2020 tak objem od začátku roku vyrobené elektřiny z vodních zdrojů vyrovnal úhrn výroby za rok 2019, a nakonec se za uplynulý rok vyrobilo o 11,5 % více elektřiny než v roce předcházejícím.

Výroba energie z větrných elektráren byla loni v meziročním srovnání jen o 1,2 % či 8 GWh nižší než v roce 2019. V podzimních měsících byl tento rozdíl mnohem výraznější, činil bezmála deset procent. Konec roku však byl nad očekávání větrný, takže výroba z větrných elektráren ve srovnání s prosincem 2019 meziročně stoupla o 13,2 %.

Oproti roku 2019 loni klesla také výroba elektřiny z fotovoltaických elektráren, celkově o 5,3 % respektive 122 GWh. K nečekaně vysokému poklesu výroby došlo v letních měsících, meziročně o zhruba osminu. „Největší relativní rozdíl byl v prosinci, a to o 38 %. Ovšem v posledním měsíci roku je výroba z pochopitelných důvodů obecně nízká. Nejméně elektřiny vyrobily fotovoltaické panely dne 3. prosince, pouhých 137,5 MWh, a to v důsledku zatažené oblohy i sněhu na panelech,“ doplňuje hlavní meteorolog společnosti Amper Meteo Milan Šálek. 


Průzkum srovnává přístup Čechů a Němců k ochraně klimatu19.5. 2020

S tím, jak se o změně klimatu stále více mluví i lze pozorovat její důsledky, mění se také původně skeptický postoj české veřejnosti k této problematice. To ostatně vyplývá i z nedávno publikované studie Rozděleni klimatem, jejíž závěry nyní rozšiřuje průzkum zadaný Skupinou Amper poskytovatelem služeb v oblasti decentralizované energetiky. Jedinečná anketa realizovaná koncem dubna agenturou NMS Market Research se totiž ptala také na to, co pro ochranu klimatu lidé dělají v praktickém životě či zda-li jsou ochotni si za ni připlatit. Především však průzkum probíhal souběžně v Česku a Německu, a představuje tak jedinečné srovnání obou sousedících zemí.

Respondenti z opačných stran hranice předně přikládají ochraně klimatu odlišnou prioritu. Na stupnici od jedné do pěti vybralo první dvě možnosti označující vyšší důležitost 60 procent Čechů a 77 procent Němců. Za minimálně prioritní či bezvýznamné označilo snahy o tlumení změny klimatu shodně 4 procenta dotázaných v obou zemích. Zajímavé přitom je, že rozdělení odpovědí dle demografických ukazatelů je téměř identické. Například nejvyšší důležitost přikládají ochraně klimatu ženy, tuto možnost označily Češky stejně jako Němky bezmála dvakrát tak často jako jejich protějšci mužského pohlaví.

Výrazněji se rozchází ochota dotazovaných omezit se ve prospěch planety. Zatímco sedm z deseti Němců z ekologických důvodů létá méně, jen dva z pěti Čechů si vybírají dovolenkové destinace s ohledem na svoji uhlíkovou stopu. A zatímco konzumaci masa omezuje více než polovina Němců (51 procent) s tím, že další pětina to má v úmyslu (19 procent), smaženému květáku před řízkem by ve prospěch klimatu dal přednost jen každý pátý Čech (19 procent). Stejně je tomu s ochotou finančně podporovat environmentální projekty (23 procent Němců oproti 4 procentům Čechů) či odebíráním „zelené“ elektřiny (45 respektive 8 procent). Přitom ale Češi nemají problém si za ochranu klimatu připlatit, o 10 procent vyšší cenu produktů či služeb s nízkou nebo nulovou uhlíkovou stopou by akceptovalo 55 respondentů z Česka oproti 59 procentům dotázaných Němců.

„Zatímco projekt Rozděleni klimatem zmapoval, co si Češi myslí o změně klimatu, náš průzkum měl za cíl zjistit, jak se jejich postoje projevují v praxi. Zjednodušeně lze říci, že si velká většina Čechů změnu klimatu a její důsledky velice dobře uvědomuje. Ale ochota se z ekologických důvodů uskromnit je u nás mnohem nižší. Tedy rozhodně ve srovnání s Německem, kde je ovšem citlivost vůči ekologickým tématům přece jen jedna z nejvyšších na celém světě,“ shrnuje Jan Palaščák, šéf skupiny Amper.

„Osobně mě zaujalo zjištění, že zatímco elektřinu z obnovitelných zdrojů (OZE) odebírá téměř šestkrát méně Čechů, než Němců, v budoucnu by tak ale rádo činilo o 2 procenta více Čechů, než našich sousedů, totiž 37 procent. Češi tedy neodmítají OZE jako takové, spíš po zkušenostech s podporou fotovoltaiky i jiných má pro nás slovo dotace pochybnou pachuť. A to docela právem, vždyť rozjet českou Energiewende lze i jinak, zcela tržními nástroji. Mám na mysli emisní povolenky, kdy při jejich dostatečně vysoké ceně se bezemisní zdroje začnou vyplácet samy, bez potřeby je dotovat. Ostatně podle studie Rozděleni klimatem lidé souhlasí s tím, aby bylo vypouštění skleníkových plynů zpoplatněno, tedy pokud by nějaká forma uhlíkové daně platila globálně, pro všechny znečišťovatele,“ uzavírá Palaščák, který je také iniciátorem unikátní virtuální měny CO2IN založené právě na obchodu s emisními povolenkami.

Průzkum agentury NMS Market Research proběhl současně v Česku a Německu s tím, že reprezentativní vzorek populace čítal v obou zemích po 500 respondentech. 


Spotřeba elektřiny v roce 2020: Nejprve výrazný propad, pak návrat k normálu11.1. 2021

Spotřeba elektrické energie naznačuje menší pokles hospodářství v důsledku pandemie koronaviru, než jaký vyplývá z vývoje HDP.

Spotřeba elektřiny je vždy výrazným indikátorem ekonomické aktivity. Proto je s podivem, že zejména v druhé polovině uplynulého roku její hodnoty nekorespondují s dopadem pandemie na růst HDP, jak ukazuje analýza odborníků ze společnosti Amper Meteo.

Během jarní vlny pandemie ve druhém čtvrtletí spotřeba elektřiny mezikvartálně dramaticky poklesla (-9,9 %), což nepochybně odráží výrazný hospodářský propad. Největší pokles se projevil v týdnu od 20.4.2020, kdy dosáhl -14,4 %. Situace se začala měnit až na začátku prázdnin, kdy meziroční rozdíl činil cca -3 %. Od té doby nabrala spotřeba vzestupný trend a odchylka se postupně zmenšovala. Ve třetím kvartálu činil průměrný rozdíl -1,8 % a v posledním kvartálu již jen -1,0 %.  Změny mezi jednotlivými čtvrtletími uplynulého roku pak vycházejí takto:

  • Q2/Q1 = - 9,93 %
  • Q3/Q2 = + 8,42 %
  • Q4/Q3 = + 1,31 %

Během první vlny, tj. od dubna do září, se krize významně projevila na spotřebě v nočních hodinách (22-06 h), kdy zřejmě některé podniky zrušily třísměnný provoz a poklesla také spotřeba v dopravě. Následně pak už i noční spotřeba víceméně kopírovala poklesy během dne. Zajímavé přitom je srovnání vývoje spotřeby elektřiny s aktuálními údaji ČSÚ o vývoji HDP.

„Například meziroční pokles HDP o 5% ve třetím čtvrtletí je vyšší, než by ukazovalo snížení spotřeby elektřiny o pouhé 1,8%,“ vysvětluje Jan Palaščák, ředitel skupiny Amper, jíž je Amper Meteo součástí. „Proti poklesu spotřeby elektřiny zřejmě působilo také mírně chladnější počasí s vyšší oblačností, které však nemohlo způsobit tak významný rozdíl. Což může znamenat i to, že je česká ekonomika po roce koronaviru v lepší kondici, než jak se jeví pohledem na makroekonomické ukazatele.“

 


Ohlédnutí za 16. ročníkem Amper Moravskotřebovského cyklomaratonu 27.7. 2020

V sobotu 25. července 2020 se v krásném okolí Moravské Třebové uskutečnil 16. ročník Amper Moravskotřebovského cyklomaratonu. Závodu, jehož konání bylo kvůli pandemii Covid-19 do poslední chvíle ohroženo, se zúčastnilo 222 závodníků (z toho 44 na rodinné 20 km trase, 91 na krátké 40 km trase a 87 na dlouhé 60 km trase), což znamenalo více než 63% nárůst oproti loňskému ročníku!

Změna délek závodních tras oproti předchozím ročníkům se ukázala být správnou volbou. Tradiční rodinná trasa opět nabídla možnost mladým nadějím Moravskotřebovské cyklistiky si zazávodit, ale i projet se v kruhu rodinném poklidným tempem. Nejpopulárnější krátká trasa nabídla možnost zazávodit si v rychlém tempu aktivním závodníkům, ale také se projet dle vlastních možností a schopností nenáročnou, ale velice pěknou trasou a pokochat se okolím Moravské Třebové. Na dlouhé trase si pak účastníci užili jak závodního tempa a solidní dávky kilometrů, tak vlivem deštivého počasí v předchozích dnech i zábavných pasáží plných bláta a louží.

Je nám ctí, že můžeme díky našemu závodu také pomoci potřebným. Jak jsme slíbili, z každého vybraného startovného jsme vyčlenili 50 Kč na Nadační fond manželů Pokorných, konkrétně pak Vojtíškovi Vackovi z Moravské Třebové, který se narodil s Goldenharovým syndromem. Generální partner závodu pak celkovou vybranou částku zdvojnásobil. Celkově se tak i s vašimi dary do kasičky přímo na místě vybralo přes 35 000 Kč, což umožní Vojtíškovi absolvovat další léčby, které mu pomohou začlenit se do běžného života.

16. ročník Amper Moravskotřebovského cyklomaratonu je úspěšně za námi. Již nyní ale společně s naším ambasadorem a členem přípravného týmu mistrem ČR v cyklokrosu 2020 Emilem Hekelem analyzujeme kompletní organizaci a průběh závodu a pilně připravujeme ročník následující, o kterém jsme přesvědčeni, že bude ještě úspěšnější, než byl ten letošní. Budeme se těšit opět za rok na startu již 17. ročníku našeho krásného závodu. Do té doby vám přejeme mnoho úspěchů a především pevné zdraví!

Více informací o závodu naleznete na www.mtbmt.cz.


Amper Savings realizuje EPC projekt v krytém bazénu Hustopeče7.5. 2020

Město Hustopeče vybralo jako svého partnera pro EPC projekt v městském krytém bazénu společnost Amper Savings. Společnost bude městu Hustopeče v následujících 10 let poskytovat energetické služby se zaručeným výsledkem v celkové hodnotě 11 mil. Kč.

Mezi hlavní realizovaná úsporná opatření patří: rekonstrukce plynového zdroje tepla, instalace kogenerační jednotky, výměna oběhových čerpadel a směšovacích uzlů, modernizace stávajícího osvětlení za technologii LED a v neposlední řadě nový systém měření a regulace. Spolehlivý provoz všech zařízení, dosahování garantovaných úspor a kontinuální optimalizace provozních nákladů klienta budou zajišťovány pomocí aktivního energetického managementu.

Město Hustopeče se tak připojilo mezi první subjekty Jihomoravského kraje, kteří využívají sofistikovanou metodu EPC k modernizaci svých zařízení a zvyšování komfortu obyvatel s garancí dosažení úspor provozních nákladů.


Skupina Amper daruje zdravotnický materiál. Pro restart ekonomiky navrhuje jednoduchost a decentralizaci.27.3. 2020

Amper Holding se připojuje k soukromým společnostem, které pomáhají zastavit šíření epidemie nového koronaviru. Rozdala roušky a respirátory za půl milionu korun a tuto pomoc v nejbližších dnech navýší na tři miliony Kč. Ekonomickou obnovu Česka doporučuje stavět na plošných daňových úlevách a decentralizaci, včetně energetiky.

Již minulý týden dorazila do Česka první zásilka, kterou zajistila firma Amper Holding. Obsahovala ochranné pomůcky, které putovaly mezi zdravotníky, do sociálních služeb i mezi zaměstnance firmy v první linii a klienty Amperu.

„V zahraničí jsme zajistili respirátory, roušky i dezinfekční gely. Darovali jsme je z velké části našim klientům, například nemocnicím v Břeclavi a Hustopečích ale i dalším zdravotnickým zařízením. K úspěšnému zvládnutí epidemie se zároveň snažíme přispět hlavně tím, že maximálně digitalizujeme chod všech zařízení i technické podpory a zaměstnance vysíláme do terénu jen v nezbytných případech – díky funkčnímu energetickému managementu je to možné,“ uvádí Jan Palaščák, generální ředitel skupiny Amper Holding.

Další zásilky zdravotnického materiálu budou směřovat mj. do Nemocnice v Novém Městě na Moravě, měst Chrudimi, Chocně, Moravské Třebové nebo neziskovkám poskytujícím sociální služby v Táboře.

„Ze současné situace si můžeme vzít i poučení pro ekonomický restart. Především je zřejmé, že přílišná centralizace a regulace škodí. A to platí nejen ve zdravotnictví, ale také v celém hospodářství včetně energetiky. S decentralizací musí jít ruku v ruce digitalizace a adaptace strategických plánů na všechny krize, které nám 21. století může připravit – zdravotnickou, migrační, klimatickou i jakoukoliv další černou labuť,“  komentuje Jan Palaščák. „V rámci okamžité obnovy po skončení epidemie by pak měly přijít robustní úlevy z daní a odvodů – pro uzavřené provozovny, drobné živnostníky i průmyslové podniky. Stát by měl volit jednoduchá, rychlá a plošná opatření namísto složitých, zdlouhavých a individuálně posuzovaných podpor.“


Amper Meteo na E-worldu11.2. 2019

V minulém týdnu, konkrétně od 5. do 7. února, proběhl v Essenu mezinárodní energetický veletrh E-world, jedna z největších akcí tohoto druhu v Evropě. Společnost Amper Meteo, zaměřená především na přesné předpovědi počasí pro energetiku, se zúčastnila v kategorii Start-up. Zájem, dokonce i ze strany největších energetických kolosů, posílil naše odhodlání a motivaci k dalšímu technickému zdokonalování našich služeb.

Celkem se podle údajů pořadatelů zúčastnilo 770 vystavovatelů z 26 zemí. Žádnou další firmu z České republiky jsme mezi vystavovateli neobjevili. Některé společnosti, například pražská energetická burza PXE nebo Robotron, byly zastoupeny na stáncích svých německých kolegů. Kromě klasických energetických témat, jako je například výstavba sítí, dominovala především problematika „Smart Cities“ a energetická řešení co nejméně ovlivňující klima, tj. zejména obnovitelné zdroje, jejich řízení a obchodování s jejich produkcí. 

Zcela zásadní dojem, který si mohl návštěvník z výstavy odnést, byl, že Německo se s podporou výrazné většiny obyvatel rozhodlo pro „Energiewende“, v českém překladu nejspíš o „obrat v energetice“ a je skutečně odhodláno tuto nákladnou a technicky obtížnou změnu uskutečnit. To vyplývá nejen ze zaměření výstavy, optimistického tónu mnoha mladých lidí, se kterými jsme měli v rámci výstavy možnost hovořit, ale například i z množství větrných elektráren, solárních zdrojů, bioplynových stanic i stále se rozrůstajícího arzenálu dobíjecích stanic pro elektromobily, které jsme viděli cestou. S tím pak samozřejmě souvisí i mnoho nových technických řešení např. v oblasti obnovitelných zdrojů, které mají mimo jiné zřejmě i napomoci udržení konkurenceschopnosti Německa ve světě zavaleném asijskou produkcí. Vzhledem k standardnímu přístupu Číny a dalších asijských zemí, které chtějí být dříve či později ve všem první, „novou“ energetiku samozřejmě nevyjímaje, půjde nepochybně o nelehký úkol.

Z technických zařízení, jejichž vystavování bylo jistě v mnoha případech omezeno technickými možnostmi přepravy, nemohly ujít pozornosti dobíjecí stanice, měřící technika, všemožné regulační prvky a na různých příkladech demonstrovaný řídící software. Několik firem vystavovalo kogenerační jednotky. Samostatnou kapitolou byly firmy organizující vzdělání a školení pro energetiku.

Pokud jde o technické zajímavosti, tak do této kategorie bychom mohli zařadit například ostrovní řešení berlínské společnosti HPS pro rodinné domy, využívající ukládání přebytečné energie vyrobené střešními solárními panely nejen do akumulátorů, ale i do vodíku, získávaného elektrolýzou vody. Tím se řeší nedostatečná skladovací kapacita, se kterou se potýkají především systémy kombinující pouze solární zdroj s akumulátory. Podle sdělení přítomných zástupců firmy již pracuje cca 10 komerčních instalací tohoto systému. Řešení společnosti BioEnergie se zase v oblasti výroby biopaliv vypořádalo s často kritizovaným využíváním potravinářských surovin, když pro výrobu biometanu využívá pouze slámu a další odpady ze zemědělství. Systém Verbiogas produkuje palivo prakticky identické se zemním plynem a využitím tohoto paliva je údajně možné dosáhnout 90% redukci emisí oxidu uhličitého. Přitom zajímavá na této technologii je především komplexní uzpůsobení ke zpracování odpadu a vedlejších produktů zemědělské výroby a velkovýrobní rozměry produkce.

Příští ročník veletrhu E-world proběhne od 11. do 13. února 2020 opět na Výstavišti v Essenu. Doufejme, že české firmy vynaloží v následujících letech více energie při hledání nových řešení a najdou odvahu prezentovat výsledky své práce na evropském fóru.


Ekonomické souvislosti rozvoje jaderné energetiky22.5. 2019

Včera jsme se zúčastnili semináře Ekonomické souvislosti rozvoje jaderné energetiky v Senátu PČR. Náš zástupce v diskusním panelu - Ing. Jan Palaščák se vyjádřil především ve prospěch energetických úspor, které by mohly zlepšit energetickou efektivnost našeho hospodářství, výrazně zaostávající za průměrem Evropské unie. Fotografie ze semináře najdete zde.


První letošní aukce v Německu3.4. 2019

V prvním letošním německém kole aukcí mohli developeři větrných a fotovoltaických zdrojů soutěžit až o 700 MW výkonu při maximální ceně 62 EUR/MWh. Do aukce se nakonec přihlásilo jen 72 projektů o celkovém výkonu 499 MW, tj. cca 70% soutěženého výkonu. Právě nedostatek projektů byl zřejmě hlavním důvodem proč vážený průměr nabízených cen dosáhl jen 61,1 EUR/MWh, čímž oproti poslední loňské aukci (62,6 EUR/MWh) poklesl pouze minimálně.


Výroba i spotřeba elektřiny u nás rostla24.3. 2019

Podle statistik zveřejněných Energetickým regulačním úřadem vzrostla vloni v ČR výroba i spotřeba elektřiny. Výroba vzrostla meziročně o 1,1% z 87 na 88 TWh s tím, že dominantní byl stále podíl tepelných (51,2%) a jaderných zdrojů (32,6%).  Spotřeba se meziročně zvýšila o 0,55% a dosáhla 61 TWh. Rozdíl mezi vývozem a dovozem dosáhl 13,9 TWh, což znamená, že naše elektrárny stále vyrábějí podstatně více, než činí tuzemská spotřeba.


Skupiny Amper Holding a Bohemia Energy navazují strategickou spolupráci1.10. 2018

Mezi skupinami Amper Holding a Bohemia Energy proběhla transakce, která mění pozice na energetickém trhu České republiky.  Společnost Amper Market a.s. se po schválení této transakce ÚOHS stala součástí skupiny Bohemia Energy a současně kompetenčním centrem této skupiny pro podnikový a veřejný sektor. Na druhé straně se nabídka služeb dalších společností v rámci a.s. Amper Holding stane dostupnější pro stávající zákazníky firem skupiny Bohemia Energy.

Transakce je odrazem konsolidace nejen českého, ale i evropského trhu v oblasti obchodování s komoditami (viz např. také spojení E.ON a Innogy) a s ním spojená potřeba větších podnikatelských celků vybavených většími finančními a lidskými zdroji, nutnými nejen pro zabezpečeni stávajících, ale i rozvoj nových služeb v dané oblasti. Toto obchodní spojení bude disponovat klíčovou konkurenční výhodou, která spočívá ve společné vůli, zájmu a chuti českých podniků zdravě soutěžit s polostátními či nadnárodními uskupeními. Po předpokládané analýze možných synergií obou skupin, jejich společností a zákaznických potřeb segmentu B2B a B2G, lze v příštím roce očekávat zlepšení stávajících a zavedení nových služeb, o kterých Vás budou včas informovat Vaši obchodní manažeři a/nebo naše oddělení marketingu.

V případě dotazů kontaktujte, prosím, své obvyklé partnery na naší straně.


kontaktní formulář


Odeslat dotaz

* odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel


Twitter Facebook