TVOŘÍME BEZPEČNOU ENERGETICKOU BUDOUCNOST

Novinky

Komunitní energetika - Vše, co potřebujete vědět a (ne)báli jste se zeptat3.7. 2023

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY O KOMUNITNÍ ENERGETICE

Stačí k rozvoji energetických komunit definovat je v zákoně?

Ne, nestačí. Abychom mohli sdílet elektřinu v komunitách, musíme měřit průběh spotřeby v každém okamžiku, pomocí chytrých elektroměrů. Jinými slovy, abyste mohli sdílet, potřebujete měřit výrobu a spotřebu v každém okamžiku. Většina elektroměrů na hladině nízkého napětí má neprůběhový charakter měření. Odečet spotřeby probíhá pouze jednou ročně.

Dále je nutné, aby se naměřená data zpracovávala. Je proto opravdu lichá představa o tom, že energetické komunity budou fungovat bez energetického datového centra. Aby energetické datové centrum mohlo vzniknout, musí být zakotveno v zákoně. Novela energetického zákona zatím stále není schválena, na stole jsou pouze návrhy legislativy.

Kdy budou mít české domácnosti k dispozici chytré elektroměry, které jsou nutnou podmínkou k rozvoji energetických komunit?

Postupná instalace chytrých elektroměrů (tzv. roll out) v ČR podle platné ministerské vyhlášky o měření (č. 359/2020 Sb.) nastane až v polovině roku 2024 a bude trvat několik let. Nicméně návrh novely zákona připouští prioritní osazení odběrných míst určených ke sdílení. 

Stačí pro fungování energetických komunit pouze vyměnit statické elektroměry za chytré?

Pro sdílení elektřiny potřebujeme nejen osadit odběrná místa průběhovým měřením, ale také instituci, která bude vyhodnocovat naměřená data. Je opravdu lichá představa o tom, že energetické komunity budou fungovat bez energetického datového centra.

Jakým způsobem budou chytrými elektroměry naměřená data vyhodnocována?

Abychom mohli sdílet elektřinu v komunitách, musíme mít nástroj, který umožní alokovat spotřebu na jednotlivé členy komunit. Tímto nástrojem je právě energetické datové centrum (EDC). V okamžiku, kdy chceme obchodování zrychlit a výrazně zvýšit objem měřených a vyhodnocovaných dat, je třeba vytvořit také datový hub či centrálu, která bude s to taková datové objemy uskladňovat a průběžně vyhodnocovat. Z toho důvodu je EDC klíčový prvek pro implementaci energetických komunit na trhu.

Pro vznik EDC je stěžejní jeho zakotvení v zákoně.

Kdy má vzniknout energetické datové centrum (EDC)?

Termín plně funkčního EDC byl podle předloženého návrhu stanoven na rok 2026, s tím, že se uvažovalo o provizorním řešení již pro rok 2024. Nicméně návrh zákona má velké zpoždění.

Je nutné pro sdílení elektřiny v bytových domech, v rámci družstev či SVJ, schválit novelu zákona o energetických komunitách?

Ne, není. Sdílení je možné již dnes a to na základě vyhlášky Energetického regulačního úřadu.

Je pravda, že energetické komunity budou ušetřeny platby distribučních poplatků či na distribučních poplatcích jinak ušetří?

Nikoliv. Členové energetického společenství (komunity) nebudou osvobozeni od distribučních poplatků. Zjednodušeně řečeno, kdo využívá distribuční síť, měl by za to zaplatit a je jedno, zda se jedná o elektřinu vyrobenou ve velkých elektrárnách nebo o sdílenou elektřinu z menších zdrojů. . Smyslem energetických společenství není ušetřit za distribuci, ale za vyrobenou silovou elektřinu,  tedy komoditu jako takovou.

Je smyslem energetických komunit vydělávat na vyrobené silové elektřině?

Ne. Smyslem je účastníkům sdílení, tedy členům příslušného energetického společenství, snižovat cenu vyrobené komodity, tj. silové elektřiny. Případný výnos z činnosti společenství má sloužit k dalšímu investičnímu rozvoji energetické komunity, která tento výnos vygeneruje.

V kterých zemích je rozvoj energetických společenství nejpokročilejší a mohou tak sloužit za vzor dalším státům?

Dánsko, Španělsko, Rakousko, Nizozemsko.

Není současný návrh MPO na omezení počtu členů energetické komunity na 1000 členů příliš omezující? 

Není. Záměrem evropských institucí nebylo, aby komunity měli tisíce členů. Například v Rakousku, které patří na špici rozvoje komunitní energetiky v EU, je průměrný počet členů energetického společenství 4-5 členů. Klíčové je budovat komunity odspodu, tedy malého počtu členů.

Bude možné posílat si elektřinu z chaty do bytu? Respektive naopak?

Ano, v tomto případě hovoříme o sdílení v režimu tzv. aktivního zákazníka. Podle návrhu zákona bude umožněno sdílení až do 10 odběrných míst. Zákazník si tak elektřinu z chaty bude moci sdílet až v 10 dalších objektech. Technicky se však nebude jednat o komunitu. 

Kdy se v ČR pravděpodobně dočká rozvoje komunitní energetiky?

Významnější rozvoj energetických komunit v ČR nastane patrně až v roce 2025 a dále, tedy až poté, kdy vznikne energetické datové centrum, alespoň v provizorním režimu a kdy bude instalovány chytré elektroměry na odběrných místech.


Webinář: Pravda o komunitní energetice 6.6. 2023

Ve čtvrtek 15. června se od 10:00 uskuteční online webinář nazvaný Pravda o komunitní energetice, pořádaný společností Amper Savings. Programem vás provede CEO Skupiny Amper Jan Palaščák. O úvodní slovo se postará generální ředitel Amper Savings Radek Vrána. Do hloubky pak téma komunitní energetiky a s ní spojená fakta a mýty rozebere člen rozkladové komise ERÚ Rostislav Krejcar. Na závěr bude prostor pro dotazy. Na webinář se můžete přihlásit v tomto formuláři.

Těšíme se na Vaši účast!


Šetření plynem a elektřinou bylo v prvním kvartále roku nejvyšší od počátku krize6.4. 2023

I přesto, že minulý rok došlo k významnému snížení spotřeby plynu a elektřiny, bylo v prvním kvartále letošního roku u obou komodit dosaženo ještě vyšších úspor. Pomohlo tomu sice i teplé počasí, ale to se nevymykalo předchozím rokům, čili úspor dosáhli primárně občané a firmy v ČR. Výroba OZE byla meziročně o 21 % vyšší, a to hlavně díky vodním elektrárnám a lednové oblevě.

Plyn: Nejvyšší úspory od vypuknutí krize

V prvním kvartále roku 2022 už se projevovaly zvýšené ceny plynu a také začínající válka na Ukrajině a lidé začali šetřit. Letos se úspory ještě zvýraznily. Meziroční kvartální pokles spotřeby plynu byl o 13 %, po očištění vlivu počasí a paroplynové elektrárny Počerady dosáhly úspory 11,1 %. Oproti 5 letému průměru je vidět pokles spotřeby plynu ještě markantněji. Spotřeba klesla o 21,4 % a po očištění o všechny vlivy o 18,4 %, což je nejvyšší hodnota od počátku krize.

Plyn: Vliv počasí vs. úspory

Jednou z klíčových otázek je, zda za nižší spotřebu plynu může teplota vzduchu či úspory domácností. „Samozřejmě, že za nízkou spotřebu plynu v posledních měsících mohou mírné teploty, ale ty se od těch v minulých letech v průměru neliší. I přesto byla spotřeba oproti 2017-2021 nižší.“ konstatuje analytik Amper Meteo Kamil Rajdl.

Letošní zima byla ta šestá nejteplejší za dobu měření s odchylkou +2,7°C oproti dlouhodobému průměru 1961-2000. Tak stejně začátek topné sezóny na podzim 2022 byl zpomalen díky vyšším teplotám. Uplynulý podzim byl pak o 1,2°C teplejší než je průměr. Hlavně říjen 2022 byl výrazně teplejší než uplynulé roky. Tento fakt pomohl tomu, že byla relativně nízká spotřeba plynu a elektřiny.

Ale jelikož poslední roky jsou většinou teplotně nadprůměrné, tak i to poslední období nijak nevybočovalo. I přesto byla spotřeba plynu a elektřiny oproti 2017-2021 nižší. „Podle naší analýzy byl vliv šetření na nižší spotřebu plynu zcela dominantní a vliv počasí prakticky nulový, dokonce ve většině měsíců škodil. Vliv počasí převládal jen v květnu 2022.“ dodal Kamil Rajdl

Elektřina: propad spotřeby elektřiny je markantní

Ke konci roku to vypadalo, že lidé přestaly elektřinou šetřit, ale to se změnilo s počátkem nového roku a úspory výrazně narůstaly. V prvním kvartále letošního roku jsme oproti dlouhodobému průměru 2017-2021 spotřebovaly o 6,5 % méně elektřiny a po očištění o vliv počasí jsou úspory 6 % a jsou nejvyšší minimálně od počátku roku 2022.

"Pravděpodobně velký vliv na novou vlnu úspor elektřiny měl konec starých smluv ještě s fixovanými výhodnými cenami. Od nového roku se již naplno projevilo skokové zdražení elektřiny na dlouhodobých i krátkodobých trzích. Nyní se situace na trhu uklidňuje a ceny padají dolů, což by se mělo pozitivně dotknout zákazníků od roku 2024, i když někteří dodavatelé již mění ceníky nyní.“ vysvětluje Martin Nádeníček, předseda představenstva společnosti Amper Savings. „Dalším aspektem je masívní rozvoj elektřiny vyrobené ve fotovoltaických elektrárnách, který za slunných dnů viditelně snižuje celkovou potřebu elektrické energie dodávané do sítě.“ dodává Nádeníček

Obnovitelné zdroje: Meziroční nárůst výroby z OZE o 21 %

V prvním kvartále roku 2023 se vyrobilo 1 201 GWh elektrické energie z fotovoltaických, větrných a vodních elektráren. Z více než poloviny se na tomto čísle podílely vodní elektrárny, z 29 % pak fotovoltaické elektrárny a z pouhých 18 % větrné elektrárny. OZE dokázaly pokrýt spotřebu elektřiny v České republice ze 6,5 %.

Oproti dlouhodobému průměru 2016-2021 v prvním kvartále vyrobily fotovoltaické elektrárny prakticky shodné množství elektřiny. Vyšší čísla byla hlavně v měsíci březnu. Naopak v lednu byla výroba oproti dlouhodobému průměru nižší.

V prvních třech měsících nás doprovázelo i větrné počasí, které umožnilo vyrobit o 10,5 % více elektřiny, než je obvyklé (standardizováno na jednotný instalovaný výkon).  V přebytku byl hlavně leden a březen.

Díky výrazné oblevě během konce prosince a počátku ledna byla vysoká výroba elektřiny z vodních elektráren. Vyrobilo se ji o 41 % více než bylo v letech 2016-2021. Výrazně nadprůměrný výroba byla hlavně v lednu a březnu.


Češi úspěšně šetřili plynem, v uplynulém roce spotřeba klesla o 13 %10.1. 2023

Ve čtvrtém kvartále byly úspory plynu po očištění o vliv počasí 14,2 % a celkově za uplynulý rok 12,9 %. Úspory ve spotřebě elektřiny jsou řádově nižší a to o 4,1 % v posledním kvartále a za celý rok 2 %. Navíc se v roce 2022 podařilo vyrobit výrazně více elektřiny z fotovoltaických elektráren. Mnoho velkých firem ale i letos čekají kritické problémy spojené s cenami energií.

Plyn: Nejen teplé počasí v uplynulém roce pomohlo k úsporám

Spotřeba plynu v Česku ve čtvrtém čtvrtletí po očištění o vliv počasí meziročně poklesla o 14,2 %, což je sice méně než v předcházejícím kvartále, ale tam se kladně projevilo odsunutí začátku topné sezóny.

„K úsporám v posledním kvartále také pomohly teploty vzduchu, které byly meziročně vyšší. Říjen byl teplejší o 3 °C a listopad o 0,8 °C. Prosinec vyšel sice teplotně normální a dokonce srovnatelný s tím v roce 2021, ale nejdříve přišla chladná epizoda počátkem prosince, kdy se spotřeba plynu dostala až k 450 GWh/den. Začal panovat strach, jestli nám zásoby plynu vydrží. Naštěstí přišlo výrazné oteplení na Vánoce a spotřeba plynu výrazně klesla a bylo možné naopak i plnit zásobníky. Na Štědrý den byla dokonce spotřeba plynu nižší o 22 % než byl průměr posledních pěti Štědrých dnů.“ uvádí Kamil Rajdl, analytik společnosti Amper Meteo.

Celkově byl rok 2022 meziročně o 1,3 °C teplejší. I díky tomu jsme spotřebovali o 19,2 % méně plynu. Po očištění o vliv počasí a spotřeby plynu paroplynovou elektrárnou Počerady pak činí skutečné úspory 12,9 %. Velmi podobných úspor jsme dosáhli i v porovnání s roky 2018-2020 i přesto, že ty byly teplejší.

Významně čísla ovlivnila také výroba elektrické energie v paroplynové elektrárně Počerady. V říjnu spotřebovala meziročně pětkrát více plynu, naopak v listopadu její spotřeba klesla o 45 % a v prosinci byla srovnatelná posledním měsícem roku 2021. Od začátku roku spotřebovala meziročně elektrárna Počerady o 26 % méně plynu.  Celkově se podílela na spotřebě plynu od začátku roku z 4,9 %.

Elektřina: trend v úsporách se otočil

V případě elektřiny dosáhly úspory svého vrcholu koncem října. Poté se trend otočil a spotřeba elektřiny začala i po očištění o vliv počasí stoupat. Dokonce poslední týdny roku byla spotřeba elektřiny meziročně podobná. I přesto meziročně poslední kvartál zaznamenal nižší spotřebu o 4,1 % (hlavně díky říjnu), ale mezikvartálně stoupl o 0,56 % po očištění o vliv počasí.

Jedním z mnoha důvodů vyšších úspor elektřiny v uplynulém roce byly střešní instalace fotovoltaiky, ale během listopadu a prosince logicky výroba z nich klesla k minimu, a proto i celkové úspory na spotřebě elektřiny nebyly pak již tak velké,“ vysvětluje Martin Nádeníček, předseda představenstva společnosti Amper Savings.

Za celý uplynulý rok jsme spotřebovali meziročně o 2,7 % méně elektrické energie. Po očištění o vliv počasí pak činí celkové úspory pouze 2,0 %. K největším úsporám došlo v září a říjnu, a to jak díky výrobě elektřiny ze střešních FVE, tak i oddálenému začátku topné sezony.

„To, že nedošlo k dramatickému propadu spotřeby elektřiny je dobrá zpráva, může to znamenat, že nenastalo očekávané uzavírání některých podniků. Rozhodně však nejsme z nejhoršího venku. U významné části velkých odběratelů skončily smlouvy na dodávky levných „zafixovaných“ energií z let 2020-2021 až na konci roku 2022, čili dramatický nárůst nákladů na energie se u nich plně projeví právě až v roce 2023. Mnoho významných podniků tak čeká nelehké období, které může mít negativní vliv na jejich konkurenceschopnost ve světě, a tedy i zaměstnanost v ČR. V současné době klesají ceny energií na burze na předválečnou úroveň, nicméně tento trend se může opět velmi rychle obrátit, ať již z důvodu změny počasí či geopolitických rozhodnutí ohledně nových dopravních tras plynu do Evropy. Nadále tak evidujeme enormní zájem klientů o komplexní energeticky úsporné projekty s využitím alternativních zdrojů a paliv,“ vysvětluje Martin Nádeníček, předseda představenstva společnosti Amper Savings.

Obnovitelné zdroje: Meziroční nárůst výroby z OZE o 1,9 %

V uplynulém roce se vyrobilo 4 887 GWh elektrické energie z fotovoltaických, větrných a vodních elektráren. Z poloviny se na tomto čísle podílela fotovoltaika, z 37 % pak vodní elektrárny a z pouhých 13 % větrné elektrárny. OZE dokázaly pokrýt spotřebu elektřiny v České republice ze 7 %.

Meziročně se více elektřiny vyrobilo z fotovoltaických elektráren a to o 12,8 %. Paradoxně vodní elektrárny vyrobily meziročně o 11,4 % méně elektrické energie, ale ve srovnání s delším průměrem (2016-2021), tak byla výroba vyšší o 28,6 %. Větrné elektrárny vyrobily o 8,8 % více elektrické energie než v roce 2021. Na vyšší výrobě se podílelo hlavně větrné počasí začátkem roku 2022.

 


Skupina Amper: Jak by stát a EU měly ochránit občany a firmy před drahými energiemi?21.9. 2022

Skupina Amper na základě své letité zkušenosti s tradingem elektřiny a přidružených oblastí vypracovala materiál o bezprecedentně vysokých cenách energií, ruské obchodní válce s EU, nutné ochraně energetických trhů a opatřeních, jak se tomuto i dalším podobným výpadům do budoucna může Česko a EU bránit.

Vládní tarif nepovažujeme za nejefektivnější nástroj, jak zmírnit dopady současné krize. Tím klíčovým je dočasně upravit mechanismus cenotvorby elektřiny na evropských burzách tak, aby na konečnou cenu neměla rozhodující vliv cena závěrného zdroje. Stejně tak považujeme za klíčové blíže propojit trhy dlouhodobé a krátkodobé. V neposlední řadě považujeme za zásadní, aby jednotliví poskytovatelé energií v závislosti na své roli v systému dodávek energií byly úměrně množství výsad a výhod poskytovaných státem a spotřebitely také z hlediska stability trhů a dodávek zavázáni konkrétními povinnostmi. Povinností veřejných institucí by měl být prozíravý a zajištěný nákup energií. Samozřejmostí a jedním z klíčových aspektů pokračující energetické krize by měl být zásadní rozvoj programů na energetické úspory. Z hlediska krátkodobého by měl stát podnikatelským subjektům zajistit systém dobrovolného šetření a prostřednictví aukcí kompenzovat ušlé ztráty. Podrobněji viz náš materiál "MEMO: BEZPRECEDENTNÍ CENY ENERGIÍ A NUTNÁ REFORMA ENERGETICKÝCH TRHŮ".


Spotřeba plynu opět výrazně nižší19.9. 2022

Meziročně bylo uplynulý týden chladněji o 2,7°C a teploty už směřovaly k začátku topné sezóny. I přesto byla spotřeba plynu v minulém týdnu nižší o 19,5 % a po očištění o vliv počasí dokonce o 32,2 %. Paroplynová elektrárna Počerady vyráběla obdobně jako minulý rok.


Soubory ke stažení: Meziroční změny týdenní spotřeby plynu jfif

Spotřeba plynu klesla meziročně o 15 procent, firmy i obce chystají velké investice do úspor energií 16.7. 2022

I ve druhém čtvrtletí významně poklesla spotřeba plynu, zejména díky úsporám domácností, ale i díky menší výrobě v počeradské paroplynové elektrárně. Klesá i spotřeba elektřiny. Dramaticky naopak roste poptávka po energeticky úsporných projektech ze strany firem i veřejné správy.

Spotřeba plynu v Česku ve druhém čtvrtletí po očištění o vliv počasí meziročně poklesla o 15 procent. Citelný pokles byl zaznamenán v dubnu a také červnu a to vždy o více než 17 %. Od začátku roku tedy pozorujeme pokles spotřeby plynu o skoro 12 %. „Vliv na úspory určitě mělo příznivé počasí, které dovolilo ukončit dříve topnou sezónu. Další významné faktory jsou ale globální, zejména ceny komodit a válka na Ukrajině,“ vysvětluje Kamil Rajdl, analytik společnosti Amper Meteo.

Významně čísla ovlivnila také výroba elektrické energie v paroplynové elektrárně Počerady. V červnu vyráběla meziročně méně a úspory jsou z 20 % způsobeny právě touto elektrárnou. Naopak v květnu vyráběla tato elektrárna meziročně více, což je důvod, proč v květnu byly celkové úspory menší než například v červnu.

Firmy hledají náhradu za plyn

Firmy i instituce tak nyní ve velkém začínají investovat do energetických úspor. „V posledních měsících sledujeme opravdu dramatický nárůst poptávky po energeticky úsporných projektech ve veřejné i soukromé sféře. Jde například o požadavky na instalace střešních fotovoltaických panelů, ale také další komplexní úsporná opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti, zvýšení účinnosti i energetické soběstačnosti klientů. Ty jsou díky vysokým cenám energií v současné době často návratné již v nižších jednotkách let,“ uvádí Radek Vrána, generální ředitel společnosti Amper Savings.

Z veřejné sféry můžeme jako čerstvé příklady uvést například město Břeclav nebo Psychiatrickou nemocnici Dobřany, v obou případech jde o komplexní úpravy několika budov, které zajistí významné úspory tepla, elektřiny, plynu i vody.

Především u podnikových klientů také vidíme zájem o alternativní řešení, která by dokázala ovlivnit závislost na zemním plynu. V současné době tak u mnoha klientů analyzujeme například možnosti využití biomasy či velmi lehkých topných olejů,“ dodává Radek Vrána.

Elektřina: významný růst výroby z fotovoltaiky

Také u elektřiny je znatelný pokles spotřeby. Po očištění od vlivů počasí je spotřeba za Q2/2022 nižší o 0,32 % než v roce 2021, ale přibližně o 3,4 % nižší než v roce 2019, tedy ještě před vlivem pandemie. V porovnání s prvním kvartálem letošního roku pak poklesla spotřeba o 2,2 %.

Výroba elektřiny z fotovoltaických elektráren byla meziročně vyšší, a to o 11,7 %. Od začátku roku vyrobily FVE v České republice 1370 GWh, což je o 16 % více než průměr 2015-2019 a meziročně výše dokonce o 24 %.

Naopak meteorologická situace příliš nepřála výrobě z větrných elektráren. Po větrné zimě přišel útlum a výroba meziročně poklesla ve druhém čtvrtletí o 17 %. Od začátku roku vyrobily větrné elektrárny zatím 360 GWh, což to je o 28 % meziročně více i přes tak klidné jaro.

Vodní elektrárny i v Q2/2022 vyráběly meziročně méně elektřiny a to o 19 %. Příčina je v zimě málo bohaté na sníh a také suššímu jaru než tomu bylo vloni. Situace je lepší než v suchých letech 2015-2019, a to o 14 % od začátku roku. Od začátku roku vyrobily vodní elektrárny 924 GWh, což je o zhruba 220 GWh méně než vloni a o 120 GWh než průměr roků 2015-2019.

Od začátku roku obnovitelné zdroje (FVE+VTE+VE) vyrobily 2654 GWh elektřiny, což je o 4,5 % více než vloni. Nejvíce se vyrobilo elektřiny ze slunce. Oproti tomu byla spotřeba elektřiny v České republice v prvním půlroce 36 323 GWh. OZE tedy zatím pokryly teoreticky 7,3 % spotřeby České republiky.


Navzdory končící topné sezóně se v květnu dařilo šetřit plynem9.6. 2022

V květnu pokračoval nastolený trend v úsporách ve spotřebě plynu. Meziročně byla spotřeba plynu díky velmi teplému květnu ve srovnání s tím v roce 2021 dokonce nižší o 33,5 %, ale je nutné to očistit o vliv počasí, jelikož by to bylo zcela zavádějící. „Po očištění o vliv teploty vzduchu a slunečního svitu byl meziroční pokles o 9,2 %, což je sice méně než v dubnu, ale zde hraje velkou roli ukončení topné sezóny, kde se dají generovat nejvyšší úspory“ konstatuje analytik společnosti Amper Meteo Petr Skalák. V prvních pěti měsících roku byla spotřeba plynu nižší o 19,2 % a po očištění o vliv počasí pak o 10,7 %. Celkově spotřeba plynu (neočištěná i očištěná o vliv počasí) byla zatím nejnižší za posledních 5 let, pro které Amper Meteo provádí srovnání.

U spotřeby elektřiny nepozorujeme stejný vliv úsporného hospodaření, jako u plynu. Podle Petra Skaláka je jedno z jednoduchých vysvětlení, že snížení teploty či doby ohřevu vody je snadněji regulovatelné než spotřebičů na elektřinu (např. lednici nikdo nevypne). V květnu skutečná spotřeba elektřiny byla sice o 1,8 % meziročně nižší, ale po očištění o vliv počasí byla prakticky na stejných hodnotách jako v uplynulém roce. Oproti roku 2020 byla spotřeba elektřiny v květnu logicky vzhledem k pandemii Covid 19 výrazně vyšší, ale při srovnání s předcovidovým obdobím byla neočištěná i očištěná spotřeba elektřiny nižší.

„Námi nasbíraná data odráží také současný raketový růst cen energií, a to zejména plynu, jehož spotřeba je nyní meziročně nejnižší za posledních přinejmenším 5 let. I spotřeba elektřiny byla od začátku roku nižší o 1,6 % v porovnání se stejným obdobím před pandemií, tedy lednem až květnem 2019. V příštích měsících bezesporu uvidíme další pokles spotřeby také s tím, jak se postupně začne projevovat snaha firem o úspory a investice do efektivnějších technologií,“ uzavírá Martin Nádeníček, předseda představenstva společnosti Amper Savings, která v rámci skupiny Amper poskytuje energetické služby včetně realizace energeticky úsporných projektů, provozování lokálních distribučních soustav a optimalizace energetických hospodářství klientů.


Psychiatrická nemocnice v Dobřanech ušetří úsporou energií desítky milionů korun ročně26.4. 2021

Společnost Amper Savings uzavřela 10letou smlouvu o poskytování energetických služeb s garantovanou úsporou s Psychiatrickou nemocnicí v Dobřanech. V následujících 19 měsících bude za 270 milionů korun modernizováno celkem 46 objektů v areálu o rozloze 42 ha. Spolu s tím se Amper Savings zavázal během těchto 10 let garantovat dosažení úspor nákladů nemocnice v hodnotě 97 milionů korun, a to v cenách referenčního roku. Vzhledem k současným vysokým cenám energií tedy bude skutečná úspora finančních prostředků klienta násobně vyšší.

Největšího podílu úspor (42 %) bude dosaženo na úspoře za zemní plyn a 36 % na elektrické energii. Dále dojde ke snížení emisí CO2 o 2 479 tun za rok, což představuje 43% pokles proti referenční spotřebě.

„Metoda EPC je v České republice využívána již téměř 30 let. Za tu dobu bylo na trhu realizováno takřka 270 EPC projektů, které klientům ušetřily téměř 5,3 miliardy korun na nákladech za energie. Z toho necelou desetinu projektů realizoval Amper Savings,“ uvádí Martin Nádeníček, předseda představenstva skupiny Amper.

V rámci EPC projektu v Psychiatrické nemocnici Dobřany dojde k realizaci následujících úsporných opatření: zateplení budov v areálu, vybudování nové plynové kotelny s kondenzační technologií, instalaci nového parního zdroje pro technologické účely, výměně rozvodů topné vody a páry, instalaci kogenerační jednotky, výměně technologie prádelny, zdroje chladu a LED osvětlení, dále k instalaci střešní fotovoltaické elektrárny a modernizaci systému měření a regulace. Po realizační části bude Amper Savings poskytovat psychiatrické nemocnici služby aktivního energetického managementu.

Nabídka společnosti Amper Savings byla v rámci provedeného zadávacího řízení vybrána jako nejvhodnější, dosavadní průběh spolupráce hodnotíme jako korektní a věříme, že i tento fakt bude zárukou dosažení úspěchu ve věci. Uspořené prostředky chceme využít k dalšímu rozvoji areálu, zkvalitnění poskytovaných služeb a zvýšení komfortu pacientů,“ uvádí JUDr. Silvie Langová, právník nemocnice pověřený ředitelem nemocnice MUDr. Petrem Žižkou vedením EPC projektu.


Amper Asset Management míří společně se Škodou Praha a s fondem Hydrogen 2 na polský solární trh21.4. 2022

Amper Asset Management míří společně se Škodou Praha a s Hydrogen 2 na polský solární trh

 

Škoda Praha ze Skupiny ÚJV, HENRY IF SICAV, investiční fond Hydrogen 2 a Amper Asset Management spojují své síly a zkušenosti k investicím do projektů obnovitelných zdojů ve střední Evropě. Cílem této spolupráce je rozvoj zdrojů snižujících závislost na fosilních palivech, tj. zejména výstavba fotovoltaických elektráren. Společné investiční projekty směřují v první fázi na polský trh, kde už partneři zahájili práce na solárních zdrojích, jejichž celkový potenciál může dosahnout až 300 MW. Prvních 15 MW plánují dostavět do konce prvního čtvrtletí roku 2023.

Škoda Praha, člen technologické Skupiny ÚJV a významný dodavatel rozsáhlých energetických celků, plánuje v rámci nově navázané spolupráce zúročit své zkušenosti se zahraniční investiční výstavbou.   „Pro Škodu Praha je posun od realizace elektráren na bázi fosilních paliv k obnovitelným zdrojům přirozenou reakcí na měnící se požadavky na poli elektroenergetiky“, uvedl v této souvislosti Daniel Jiřička , generální ředitel společnosti ÚJV Řež. „Jsme pevně přesvědčeni, že rozsáhlé zkušenosti s realizací investičních celků dokážeme zúročit i v roli generálního dodavatele (EPC kontraktora) při výstavbě fotovoltaických elektráren v Polsku“, komentuje projekt Jan Štancl, generální ředitel Škoda Praha.

„Polský trh je pro nás zajímavý díky vysokému podílu fosilních paliv na celkovém palivovém mixu. Polsko má relativně stabilní právní a regulatorní rámec pro rozvoj projektů, stabilní finanční systém a likvidní trh s bilaterálními smlouvami na odběr elektřiny (PPA)“, vyjmenovává důvody, proč si skupina vybrala Polsko jako první zemi pro investice Jan Ondřich , spoluzakladatel a partner Amper Asset Management. „Ve skupině Amper se snažíme o komplexní přístup k dekarbonizaci, od energetických úspor, přes výstavbu obnovitelných zdrojů, až po uhlíkové ofsety. Polsko je velký trh a proto si ceníme možnosti spolupracovat se silnými partnery, což umožňuje ambici v řádu stovek megawattů nových FVE“, dodává Jan Ondřich.

Fond Hydrogen 2 je zaměřen na investice do vodíkových projektů, cirkulární ekonomiky a obnovitelných zdrojů energie. „Vítáme možnost účastnit se výstavby FVE v Polsku a budeme se snažit zúročit naše vodíkové zkušenosti v aplikacích těchto technologií na na vybraných zdrojích a spolu s partnery rozšířit naši spolupráci do dalších zemí ve střední a jižní Evropě“, poznamenává Roman Horák, zástupce fondu Hydrogen 2.  


Amper Savings pomáhá Nemocnici Třebíč šetřit náklady na energie28.2. 2022

Společnost Amper Savings, a.s. uzavřela smlouvu o poskytování služeb energetického managementu s Nemocnicí Třebíč. Opět tak rozšiřuje portfolio klientů z oblasti zdravotnictví, ve kterém má společnost bohaté zkušenosti jak s projekty energetického managementu, tak významnými EPC projekty. Všechny získané zkušenosti a know how tak bude moci nově aplikovat i u Nemocnice Třebíč, kde bude zajišťovat technickou podporu provozním manažerům klienta, optimalizovat a udržovat systém měření a regulace a poskytovat poradenství v oblasti realizace energeticky úsporných opatření a dlouhodobé energetické koncepce klienta.

Nemocnice učinila v rámci svého dlouhodobého směřování významný krok k optimalizaci provozních nákladů, což je v dnešní době, kdy ceny energií dosahují historických maxim, důležitější než kdy dříve.

Více informací o našich projektech naleznete zde.


Amper Savings poskytuje služby energetického managementu pro město Hodonín15.2. 2022

Společnost Amper Savings uzavřela s městem Hodonín dne 25.1.2022 smlouvu o poskytování služeb energetického managementu. Město Hodonín tak získává zkušeného partnera pro zavedení systému hospodaření s energií v podobě aktivního energetického managementu pro 15 městských budov.

Kromě přípravy na splnění aktuálních legislativních požadavků bude naše společnost vést a vytvářet dohledový systém měření a regulace pro kontinuální optimalizaci spotřeby energií v objektech klienta, předkládat návrhy úsporných opatření, koordinovat stávající investiční akce města a podílet se na přípravě rozvojových a koncepčních projektech města Hodonín v oblasti energetiky.

Velice si vážíme této spolupráce a věříme, že bude přínosná nejen pro město v podobě snížených provozních nákladů na energie, ale především pro jeho obyvatele a jejich komfort.

Více informací o našich referenčních projektech naleznete zde.


Emise CO2 v EU klesají24.1. 2022

Emise skleníkových plynů vyjádřené ekvivalentech oxidu uhličitého v zemích Evropské unie klesají. Vyplývá to z nedávno zveřejněné zprávy Eurostatu.

Podle dat shromážděných z 64 odvětví a také ze segmentu domácností dosáhly v roce 2020

emise vyjádřené v ekvivalentu CO2 3,5 miliardy tun. Ve srovnání s rokem 2019 přitom poklesly o 9%a ve srovnání s rokem 2008 o 24%.

Pokud jde o podíl jednotlivých odvětví, tak největším emitentem je průmyslová výroba, zodpovědná za 21% celkových emisí (740 milionů tun), následovaná energetikou (719 milionů tun). Na třetím místě jsou emise uhlíku způsobené spotřebou domácností, včetně dopravy a vytápění. Velký pokles emisí nastal především v energetice. Naopak u zemědělství, lesnictví a rybářství k žádnému zásadnímu poklesu nedošlo.

Podle zprávy Eurostatu


E-world definitivně v červnu23.1. 2022

Nejvýznamnější evropský energetický veletrh E-world v Essenu, který se obvykle konal v únoru se uskuteční od 21. do 23. června 2022.

Od posunu termínu si organizátoři slibují větší zájem vystavovatelů i návštěvníků v důsledku očekávaného zmírnění protiepidemických opatření v letních měsících. Společně s veletrhem se posune i doprovodný program konferencí, jako je například Energy Leadership Meeting nebo Fibre Optic Forum. V mezičase nabízejí pořadatelé veletrhu platformu E-world Community, která bude prostorem pro networking v oblasti energetiky a nabídne různé informativní programy.

Skupina Amper se posledních dvou ročníkú zúčastnila jako vystavovatel s nabídkou a ukázkami meteorologických služeb pro energetiku. Na letošní ročník se chystáme s vystoupením na konferenci Trading Forum. Přednáška J. Palaščáka na téma “Nástroj k zavedení jednotné globální ceny uhlíku” bude v programu 21. června odpoledne.

 

 

 

 

 


Společnost CO2IN se stala zakládajícím členem platformy Climate & Sustainable Leaders14.1. 2022

Jaká je skutečná uhlíková stopa Česka? Jakým způsobem ji vůbec firmy z různých oborů mají měřit, aby mohly přistoupit na její snižování? A jak se bude firmám dařit emise CO2 snižovat? I na tyto otázky chce dávat odpovědi unikátní platforma, která spojuje řadu vedoucích firem z několika odvětví české ekonomiky. Cíl je jasný: napomoci firmám zmapovat situaci a pomoci jim realizovat přechod k udržitelnějšímu provozu. První komplexní zpráva nazvaná Carbon Tracker 2022 bude zveřejněna již na přelomu května a června.

Ve sdružení Climate & Sustainable Leaders Czech Republic, z.s. spojily své síly společnosti z oboru financí, telekomunikací, poradenské a právnické firmy i specialisté na redukci CO2. Posláním unikátní platformy je zejména sledovat ambici na omezení produkce CO2 u největších firem v ČR, motivovat klíčové hráče v české ekonomice ke startu projektů, které přispívají k udržitelnosti a ochraně klimatu, a také pomoci s jejich realizací.

Mezi třinácti zakládajícími členy Climate & Sustainable Leaders Czech Republic jsou (v abecedním pořadí): Allianz pojišťovna, Česká spořitelna, ČVUT v Praze, Československá obchodní banka, The CO2IN, HAVEL & PARTNERS, Mastercard, power2green, PwC Česká republika, Raiffeisenbank, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Vodafone Czech Republic a White & Case.

Platforma Climate & Sustainable Leaders se zavázala mimo jiné ke každoročnímu sestavení přehledu produkce emisí CO2 a ambicí na jejich snížení u největších společností v České republice. Práce na úvodním reportu, který ponese název Carbon Tracker (www.carbontracker.cz), zahájilo sdružení v těchto dnech. K jeho sestavení budou použity jednak údaje, které 150 firem s největším obratem v ČR poskytne na základě dotazníků, a také data z veřejných zdrojů. Zvolená metodika výpočtu uhlíkové stopy, kterou pro sestavení přehledu Carbon Tracker používá expertní tým PwC Česká republika, vychází z kalkulace dle mezinárodně uznávané metodiky GHG protocol. Dotazníky obdrží firmy již v příštích dnech, na poskytnutí dat budou mít čas do konce března. Na přelomu května a června pak budou zveřejněny výsledné žebříčky s expertním komentářem.

„Carbon Tracker rozhodně nebude žebříčkem největších producentů CO2. Každý obor a každá firma má jinou startovací pozici a v některých oborech je potřeba řady inovací, aby se vůbec přiblížily uhlíkové neutralitě a udržely svou základní konkurenceschopnost. Chceme sledovat ambici jednotlivých firem v této oblasti, chceme firmy propojit a motivovat je k udržitelným projektům. Chceme dát na stůl tvrdá data, být nestranným zdrojem pro média i think tanky. A samozřejmě iniciovat potřebné inovace, které mohou k ochraně klimatu přispět,“ uvedl Jakub Skavroň, předseda správní rady a zároveň spolumajitel společnosti power2green.

Platforma Climate & Sustainable Leaders bude pomáhat firmám s omezováním produkce CO2 a všemi aspekty, které se této ambice dotýkají. Ať je to metodika měření, monitoring úspěchů v daném odvětví, pochopení a implementace očekávaných změn v legislativě nebo realistické stanovení tempa snižování emisí.

„Zejména u malých a středních firem je nezbytné zvyšování povědomí o potřebě závazků a ambicí ve vztahu ke snižování uhlíkové stopy. Tyto společnosti často nechápou, proč se banka či pojišťovna již dnes zajímají o jejich přístup k udržitelnosti. Realitou je, že Evropu i Českou republiku čeká řada revolučních změn a my chceme přispět k tomu, aby se tyto změny staly příležitostí a nikoli hrozbou pro českou ekonomiku,“ doplnil Pavel Štefek, který je místopředsedou spolku a zároveň partnerem PwC Česká republika.

Ve správní radě zapsaného spolku Climate & Sustainable Leaders Czech Republic zasedají kromě výše zmíněného předsedy a místopředsedy další renomované osobnosti, které se dlouhodobě věnují tématům udržitelnosti a ESG:

  • Blanka Beranová, Executive Lead of Group Corporate Sustainability, Československá obchodní banka
  • Rostislav Krejcar, Head of Regulatory and Public Affairs, The CO2IN
  • Michal Čarný, General Manager for Czech Republic and Slovakia, Mastercard
  • Petr Fiala, Head of Trade Finance & Factoring, Raiffeisenbank
  • Richard Stonavský, Director Regulatory & External Affairs, Vodafone Česká republika

V průběhu ledna dojde k dalšímu rozšíření počtu členů správní rady o zástupce České spořitelny (Matúš Púll, Chief Sustainability Officer), UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia (Jan Jašek, Head of Industy Expertise Center), Allianz pojišťovny (Kamila Šimonová, Chief Risk Officer) a ČVUT v Praze (Lucie Orgoníková, kancléřka).

Kromě samotného reportu Carbon Tracker připravuje již nyní platforma Climate & Sustainable Leaders řadu dalších aktivit v oblasti vzdělávání, osvěty i metodické podpory v oblasti udržitelnosti a dosahování klimatických cílů. Sdružení je otevřenou platformou, jejímiž členy se mohou stát i další společnosti.


Skupiny Amper Holding a Bohemia Energy navazují strategickou spolupráci1.10. 2018

Mezi skupinami Amper Holding a Bohemia Energy proběhla transakce, která mění pozice na energetickém trhu České republiky.  Společnost Amper Market a.s. se po schválení této transakce ÚOHS stala součástí skupiny Bohemia Energy a současně kompetenčním centrem této skupiny pro podnikový a veřejný sektor. Na druhé straně se nabídka služeb dalších společností v rámci a.s. Amper Holding stane dostupnější pro stávající zákazníky firem skupiny Bohemia Energy.

Transakce je odrazem konsolidace nejen českého, ale i evropského trhu v oblasti obchodování s komoditami (viz např. také spojení E.ON a Innogy) a s ním spojená potřeba větších podnikatelských celků vybavených většími finančními a lidskými zdroji, nutnými nejen pro zabezpečeni stávajících, ale i rozvoj nových služeb v dané oblasti. Toto obchodní spojení bude disponovat klíčovou konkurenční výhodou, která spočívá ve společné vůli, zájmu a chuti českých podniků zdravě soutěžit s polostátními či nadnárodními uskupeními. Po předpokládané analýze možných synergií obou skupin, jejich společností a zákaznických potřeb segmentu B2B a B2G, lze v příštím roce očekávat zlepšení stávajících a zavedení nových služeb, o kterých Vás budou včas informovat Vaši obchodní manažeři a/nebo naše oddělení marketingu.

V případě dotazů kontaktujte, prosím, své obvyklé partnery na naší straně.


Reformovaný Amper expanduje po Evropě4.11. 2021

V Polsku připravuje projekty solárních elektráren a chystají se další „zelené“ investiční projekty v řádech miliard korun v Evropě i České republice

Praha 4.11.2021 – Společnost Amper prošla změnou struktury a získala nové partnery. Mezi hlavní novinky patří rozdělení společnosti na tři samostatné divize, které povedou noví partneři. Názvy jednotlivých divizí jsou Aktiva, Služby a Inovace. CEO celé společnosti a majoritním vlastníkem zůstává Jan Palaščák.

Investice v zelené energetice

Novou divizi Aktiva povede Jan Ondřich, který má bohaté zahraniční zkušenosti zejména v oblasti valuace energetických společností, identifikace rizik a analýzy investičních příležitostí na poli výroby elektřiny a tepla. V rámci této divize vznikl investiční program pro vybrané spoluinvestory v oblasti moderní energetiky s nízkými emisemi CO2 a nízkou expozicí vůči riziku změn komoditních cen, který bude vyhledávat zajímavé příležitosti pro kapitálový vstup. Investiční program má ve svém plánu investice v řádu miliardy korun v horizontu 5ti let, ale také uvedení zelených dluhopisů na trh.

„Mezi první projekty v oblasti investic patří dohoda o vybudování fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu až 30 MW západně od Poznaně. V jednání je přitom další rozšíření kapacity v různých lokalitách až na 450 MW v horizontu 5 let, což přibližně odpovídá výkonu jednoho bloku jaderné elektrárny Dukovany,“ uvádí Jan Ondřich, partner ve společnosti Amper zodpovědný za divizi Aktiv. 

Pozitivní dopad na životní prostředí je významný už při 30 MW výkonu, přinese roční úsporu emisí v hodnotě nejméně 27 tis. tun CO2, tedy přibližně ekvivalentu 25 000 aut s ročním nájezdem 10 000 km.

„V plánu jsou akvizice podílů ve společnostech zabývajících se poskytováním služeb v energetice a takzvaných „private-wire“ projektů při kterých je energie spotřebovávána přímo konečným zákazníkem,“ dodává Jan Ondřich.

Služby pro úsporu energií

Další novou organizační jednotkou společnosti Amper je divize Služeb. Povede ji partner Martin Nádeníček, který má zkušenosti s energeticky úspornými projekty a správou komerčních a průmyslových objektů. Pod tuto divizi spadají společnosti Amper Savings, a.s., která se věnuje úsporám energie a energetickým službám se zárukou. Dále pak Amper Industry, s.r.o. a Amper Generation, s.r.o., které se specializují na výstavbu a provozování energetických celků.

„Společnost Amper od roku 2013 zajistila svým zákazníkům energetické úspory v hodnotě 320 miliónů korun bez daně,“ uvádí Martin Nádeníček, partner ve společnosti Amper zodpovědný za divizi Služeb.  „Pokud bychom to převedli na emise, tak se díky Amper Savings do vzduchu nevypustilo 53 tis. tun CO2,“ dodává Martin Nádeníček.

Mezi aktuální projekty patří rozšíření spolupráce s firmou Bochemie Bohumín, předním středoevropským výrobcem desinfekčních prostředků, přípravků na ochranu dřeva, materiálů pro alkalické akumulátory a bateriová úložiště, která sama aktuálně vyvíjí. V rámci rozšíření dlouholeté spolupráce s tímto klientem byla navržena úsporná opatření, zejména v oblasti výroby a distribuce tepla a elektřiny v hodnotě vyšších desítek mil. Kč. Tato úsporná opatření budou postupně splácena z garantovaných a skutečně dosahovaných úspor.

„Aktuálně spolupracujeme s významným řetězcem supermarketů a hypermarketů na instalaci a provozu fotovoltaických panelů na jejich pobočky a skladové haly. Tento klient chce aktivně snižovat svoji uhlíkovou stopu a toto je jedno z hlavních opatření,“ uvádí Martin Nádeníček.

Energetika jinak

Třetí z nově vytvořených divizí společnosti Amper je Inovace. Ta prozatím zůstává v gesci Jana Palaščáka a patří do ní Amper Meteo, s.r.o., dodávající služby v oblasti meteorologie pro potřeby energetiky, dopravy a dalších odvětví.

„Amper Meteo je ve svém oboru špička, zpracováváme předpovědi pro největší větrnou farmu v Evropě na pevnině, která stojí v Rumunsku a poskytuje výkon 600 MW,“ uvádí Jan Palaščák, majoritní vlastník společnosti Amper. „Mezi další klienty patří E.ON, Teplárny Brno či Slovenský plynárenský priemysel,“ dodává Jan Palaščák.

Do portfolia společnosti Amper patří také celosvětově unikátní aplikace CO2IN, která umožňuje komukoliv jednoduše přispívat ke snižování emisí skleníkových plynů. Stačí si stáhnout stejnojmennou aplikaci pro iOS nebo Android a nakoupit virtuální platidlo CO2IN, které je kryto emisními povolenkami.

„Nákupem platidla CO2IN stahují uživatelé povolenky z trhu, čímž v důsledku omezují vypouštění skleníkových plynů do atmosféry,“ uvádí Jan Palaščák.

Novým platidlem již lze nakoupit u stále se rozšiřující řady maloobchodníků. Platidlo CO2IN je světově unikátní tím, že je v pevném kurzu kryté reálnou hospodářskou hodnotou v podobě emisních povolenek systému EU ETS. Nehledě na to, že nezatěžuje životní prostředí svojí těžbou. „Podle analýzy Cambridgeské univerzity spotřebovává například těžba nejznámější kryptoměny bitcoin za rok zhruba dvakrát více elektřiny než Česká republika,“ vysvětluje Jan Palaščák.

Aplikace CO2IN po několika týdnech úspěšného provozu v App Store i Google Play zahajuje aktivní marketingovou propagaci a mimo jiné ji Jan Palaščák pojede představit na probíhající konferenci OSN o změně klimatu (COP26) do Glasgow nebo v únoru na největší energetickou konferenci v Evropě e-World do Essenu.

 


Skupina Amper není nijak spojena se skupinou Bohemia Energy Entity14.10. 2021

Na skupinu Amper se v posledních dnech s dotazy obrací zákazníci a partneři Bohemia Energy, která ukončila dodávky elektřiny a plynu na českém energetickém trhu. S ohledem na tuto skutečnost se skupina Amper, jménem majoritního vlastníka Jana Palaščáka, rozhodla vydat tiskové oznámení.

Současná situace skupinu Amper mrzí, ale nemá žádnou možnost, jak ji ovlivnit. "Skupina Amper není nijak vlastnicky, finančně ani personálně spojena s Bohemia Energy. V roce 2018 skupina změnila obchodní zaměření, prodala divizi Amper Market pod křídla Bohemia Energy a rozhodla se vydat cestou poskytování energetických služeb s minimální uhlíkovou stopou. Zároveň tímto krokem přestala skupina Amper být držitelem licencí pro obchod s elektřinou a plynem," uvedl Jan Palaščák.

Nová strategie skupiny Amper je zaměřena na projekty v oblasti úspor energií (EPC), zajišťování projektové dokumentace, meteorologii pro potřeby energetiky, dopravy a dalších oborů, stejně jako na investice do energetických aktiv. Skupina Amper také na trh uvádí inovativní aplikace v čele s projektem CO2IN"V úspěšném rozvoji této činnosti skupina Amper rozhodně pokračuje a nemáme nic společného se současným děním kolem Bohemia Energy," dodal Palaščák.


Emisní povolenku si nyní může koupit kdokoliv díky unikátní aplikaci z Česka21.9. 2021

Obchodování s emisními povolenkami bylo doposud doménou velkých korporací a států. Celosvětově jedinečný český projekt nově vše mění. V současné době je v obchodech Google Play a App Store dostupná finální verze aplikace CO2IN, která zpřístupňuje oblast emisních povolenek i soukromým osobám. V tuto chvíli si ji stáhlo téměř dva tisíce uživatelů, a jako platidlo CO2IN již používá první desítka obchodníků.

Virtuální platidlo CO2IN představuje převrat v emisním obchodování s potenciálem významně urychlit přechod na bezuhlíkové zdroje energie. CO2IN umožňuje komukoliv aktivně přispívat k ochraně klimatu a poslouží také jako velmi efektivní a jednoduchá forma offsettingu, kdy si nakoupením CO2INů soukromá osoba, firma nebo municipalita může snížit svoji uhlíkovou stopu až na nulu.

CO2IN je zároveň jediné platidlo svého druhu na světě kryté reálnou hospodářskou hodnotou, na emisní povolenky EU ETS je totiž vázáno fixním kurzem 100 CO2INů za jednu povolenku, která odpovídá tuně CO2 či ekvivalentu jiného skleníkového plynu. Cena povolenky EU ETS v posledních letech našla podporu ve snižování jejich množství a bezplatných přídělů, nyní se dostává na úrovně, kde měla podle odborníků být od začátku, tedy nad hodnotou 50 EUR/MWh.

„Nákupem každé stovky CO2INů uživatel stáhne jednu emisní povolenku z trhu, pořízení CO2INu tedy jednoduše a efektivně přispívá ke snížení emisí v Evropě a k tomu, že jsou znečišťovatelé více motivováni modernizovat své provozy a celkově urychluje přechod našich ekonomik směrem k udržitelnosti,“ vysvětluje Jan Palaščák, šéf skupiny Amper a duchovní otec platidla CO2IN, a dodává: „Prostřednictvím CO2INu mohou ale spotřebitelé a všichni ekonomičtí aktéři do systému povolenek zahrnout také branže, kterých se EU ETS zatím netýká. A v neposlední řadě umožňuje CO2IN zpoplatnit CO2 vypuštěný při výrobě zboží importovaného do Evropské unie. Může tak sloužit jako uhlíkové clo, o kterém se v Bruselu zatím jen mluví. To vše v konečném důsledku vede k narovnání podmínek a relokalizaci průmyslové výroby do Evropy. Díky CO2IN mohou spotřebitelé vyvinout tlak na to, aby všichni za uhlík platili stejně a pak domácí výroba získá zpátky přirozenou výhodu, vzniknou nová pracovní místa a klesnou emise díky snížení dopravy i vyšší účinnosti technologií v Evropě.“

CO2IN se vyslovuje jako anglické „coin“ a jako virtuálním platidlem jím bude možné platit zboží podobně jako bitcoiny. Protože je však CO2IN ve fixním kurzu kryt emisními povolenkami, lze očekávat oproti bitcoinu stabilnější vývoj hodnoty nového platidla. Nehledě na to, že CO2IN na rozdíl od bitcoinu klima neškodí, ale pomáhá je chránit.

Více také na www.co2in.com


Spotřeba podruhé za sebou mezikvartálně klesla, počasí přálo výrobě z malých vodních elektráren14.7. 2021

V druhém kvartále letošního roku byla celková spotřeba elektřiny v České republice o 11,9 procenta vyšší, než jak tomu bylo ve stejném období minulého roku. Mezikvartálně ovšem došlo k poklesu o 2 procenta. Jde o druhý mezikvartální pokles za sebou, což může značit ekonomickou recesi. Taková jsou hlavní zjištění odborníků ze společnosti Amper Meteo, kteří připravili meziroční vyhodnocení spotřeby a výroby energie v Česku za čtvrtletí duben až červen. 

Spotřeba elektřiny v sobě kumuluje vliv počasí a vnějších vlivů, jako je už více než rok trvající pandemie COVID-19. „Pro sledování změn v ekonomice je nutné očistit spotřebu o vliv počasí a také ji generovat pouze pro pracovní dny v čase 8–18 hodin,“ konstatuje datový analytik společnosti Amper Meteo Kamil Rajdl. „Po očištění od všech vlivů je letošní spotřeba v druhém kvartále o 8 procent vyšší než ve stejném období minulého roku, což můžeme přičítat mírnějšímu lockdownu. Chladnější počasí letošního roku ovlivnilo spotřebu tedy méně (3,9 procenta) než samotný lockdown,“ dodává Rajdl. Největší meziroční rozdíl očištěné spotřeby byl zaznamenán v 19. týdnu (10.–16. května 2021), a to 13,4 procenta. 

Na výrobě z fotovoltaických zdrojů (FVE) se podepsal hlavně méně příznivý duben a květen. V dubnu byla meziročně výroba nižší o 25 procent a v květnu o 9 procent. Naopak červen byl slunečnější než ten v minulém roce, což se hned kladně projevilo na zvýšené výrobě z FVE. Ta byla vyšší o 36 procent než v minulém roce a o 11 procent nad průměrem posledních let (2015–2020). Od začátku roku je ale výroba stále v nedostatku, a to o 7,4 procenta oproti 2020. 

Opačná situace byla ve výrobě z větrných elektráren. Ta byla vyšší v dubnu a květnu, ale v červnu naopak nižší než minulý rok. Celkový rozdíl oproti minulému roku je markantní, činí 21 procent. 

Už od minulého roku se v Česku výrazně zvyšuje výroba z malých vodních elektráren (MVE). Po dlouhém období sucha a nízké výroby se ukazuje, že se množství vody potřebné pro výrobu významně zvedá. Výroba je od začátku roku o 40–45 procent vyšší. V posledním kvartále byla výroba meziročně výrazně vyšší hlavně v květnu. Minulý rok sice také pršelo, ale voda se stále velkou měrou vsakovala do půdy, která k tomu měla dostatečnou kapacitu. Letos byla v květnu půdní vlhkost již vysoká a ještě se projevovalo tání sněhu z delší zimní sezóny. 

Hlavně díky výrobě z MVE je letošní výroba z kombinace fotovoltaiky, větrných a vodních elektráren o 7 procent vyšší než v tuto dobu minulý rok. Výroba z těchto zdrojů pokryla 6,8 procenta spotřeby elektřiny v České republice.

 


Konec roku 2020 výrobě elektřiny z OZE nepřál, spotřeba energie ale byla překvapivě vysoká29.1. 2021

Uplynulý rok přinesl nečekané zvraty také na poli energetiky. Se zavedením opatření proti šíření nového koronaviru se spotřeba elektřiny propadla o skoro desetinu, než začala opět růst a pokles za třetí čtvrtletí se ustálil na hodnotě 1,8 %. Podzimní zpřísnění opatření přitom už žádný výrazný propad nepřineslo, meziroční rozdíl spotřeby ve čtvrtém kvartálu dále klesl na pouhé procento. Data společnosti Amper Meteo, která se zabývá predikcemi počasí pro energetický sektor, zároveň ukazují zajímavý vývoj ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů (OZE).

Nevídaně kolísavé počasí v průběhu roku 2020 totiž výrobcům „zelené“ energie přidalo nejednu vrásku na čele, v první polovině roku zejména provozovatelům vodních elektráren. V důsledku mimořádně suché a teplé zimy se totiž v prvním kvartálu výroba elektřiny z vodních zdrojů meziročně propadla o 37,5 %, než se situace obrátila v opak s rekordními srážkami v červenci. Dne 23. října 2020 tak objem od začátku roku vyrobené elektřiny z vodních zdrojů vyrovnal úhrn výroby za rok 2019, a nakonec se za uplynulý rok vyrobilo o 11,5 % více elektřiny než v roce předcházejícím.

Výroba energie z větrných elektráren byla loni v meziročním srovnání jen o 1,2 % či 8 GWh nižší než v roce 2019. V podzimních měsících byl tento rozdíl mnohem výraznější, činil bezmála deset procent. Konec roku však byl nad očekávání větrný, takže výroba z větrných elektráren ve srovnání s prosincem 2019 meziročně stoupla o 13,2 %.

Oproti roku 2019 loni klesla také výroba elektřiny z fotovoltaických elektráren, celkově o 5,3 % respektive 122 GWh. K nečekaně vysokému poklesu výroby došlo v letních měsících, meziročně o zhruba osminu. „Největší relativní rozdíl byl v prosinci, a to o 38 %. Ovšem v posledním měsíci roku je výroba z pochopitelných důvodů obecně nízká. Nejméně elektřiny vyrobily fotovoltaické panely dne 3. prosince, pouhých 137,5 MWh, a to v důsledku zatažené oblohy i sněhu na panelech,“ doplňuje hlavní meteorolog společnosti Amper Meteo Milan Šálek. 


Průzkum srovnává přístup Čechů a Němců k ochraně klimatu19.5. 2020

S tím, jak se o změně klimatu stále více mluví i lze pozorovat její důsledky, mění se také původně skeptický postoj české veřejnosti k této problematice. To ostatně vyplývá i z nedávno publikované studie Rozděleni klimatem, jejíž závěry nyní rozšiřuje průzkum zadaný Skupinou Amper poskytovatelem služeb v oblasti decentralizované energetiky. Jedinečná anketa realizovaná koncem dubna agenturou NMS Market Research se totiž ptala také na to, co pro ochranu klimatu lidé dělají v praktickém životě či zda-li jsou ochotni si za ni připlatit. Především však průzkum probíhal souběžně v Česku a Německu, a představuje tak jedinečné srovnání obou sousedících zemí.

Respondenti z opačných stran hranice předně přikládají ochraně klimatu odlišnou prioritu. Na stupnici od jedné do pěti vybralo první dvě možnosti označující vyšší důležitost 60 procent Čechů a 77 procent Němců. Za minimálně prioritní či bezvýznamné označilo snahy o tlumení změny klimatu shodně 4 procenta dotázaných v obou zemích. Zajímavé přitom je, že rozdělení odpovědí dle demografických ukazatelů je téměř identické. Například nejvyšší důležitost přikládají ochraně klimatu ženy, tuto možnost označily Češky stejně jako Němky bezmála dvakrát tak často jako jejich protějšci mužského pohlaví.

Výrazněji se rozchází ochota dotazovaných omezit se ve prospěch planety. Zatímco sedm z deseti Němců z ekologických důvodů létá méně, jen dva z pěti Čechů si vybírají dovolenkové destinace s ohledem na svoji uhlíkovou stopu. A zatímco konzumaci masa omezuje více než polovina Němců (51 procent) s tím, že další pětina to má v úmyslu (19 procent), smaženému květáku před řízkem by ve prospěch klimatu dal přednost jen každý pátý Čech (19 procent). Stejně je tomu s ochotou finančně podporovat environmentální projekty (23 procent Němců oproti 4 procentům Čechů) či odebíráním „zelené“ elektřiny (45 respektive 8 procent). Přitom ale Češi nemají problém si za ochranu klimatu připlatit, o 10 procent vyšší cenu produktů či služeb s nízkou nebo nulovou uhlíkovou stopou by akceptovalo 55 respondentů z Česka oproti 59 procentům dotázaných Němců.

„Zatímco projekt Rozděleni klimatem zmapoval, co si Češi myslí o změně klimatu, náš průzkum měl za cíl zjistit, jak se jejich postoje projevují v praxi. Zjednodušeně lze říci, že si velká většina Čechů změnu klimatu a její důsledky velice dobře uvědomuje. Ale ochota se z ekologických důvodů uskromnit je u nás mnohem nižší. Tedy rozhodně ve srovnání s Německem, kde je ovšem citlivost vůči ekologickým tématům přece jen jedna z nejvyšších na celém světě,“ shrnuje Jan Palaščák, šéf skupiny Amper.

„Osobně mě zaujalo zjištění, že zatímco elektřinu z obnovitelných zdrojů (OZE) odebírá téměř šestkrát méně Čechů, než Němců, v budoucnu by tak ale rádo činilo o 2 procenta více Čechů, než našich sousedů, totiž 37 procent. Češi tedy neodmítají OZE jako takové, spíš po zkušenostech s podporou fotovoltaiky i jiných má pro nás slovo dotace pochybnou pachuť. A to docela právem, vždyť rozjet českou Energiewende lze i jinak, zcela tržními nástroji. Mám na mysli emisní povolenky, kdy při jejich dostatečně vysoké ceně se bezemisní zdroje začnou vyplácet samy, bez potřeby je dotovat. Ostatně podle studie Rozděleni klimatem lidé souhlasí s tím, aby bylo vypouštění skleníkových plynů zpoplatněno, tedy pokud by nějaká forma uhlíkové daně platila globálně, pro všechny znečišťovatele,“ uzavírá Palaščák, který je také iniciátorem unikátní virtuální měny CO2IN založené právě na obchodu s emisními povolenkami.

Průzkum agentury NMS Market Research proběhl současně v Česku a Německu s tím, že reprezentativní vzorek populace čítal v obou zemích po 500 respondentech. 


Spotřeba elektřiny v roce 2020: Nejprve výrazný propad, pak návrat k normálu11.1. 2021

Spotřeba elektrické energie naznačuje menší pokles hospodářství v důsledku pandemie koronaviru, než jaký vyplývá z vývoje HDP.

Spotřeba elektřiny je vždy výrazným indikátorem ekonomické aktivity. Proto je s podivem, že zejména v druhé polovině uplynulého roku její hodnoty nekorespondují s dopadem pandemie na růst HDP, jak ukazuje analýza odborníků ze společnosti Amper Meteo.

Během jarní vlny pandemie ve druhém čtvrtletí spotřeba elektřiny mezikvartálně dramaticky poklesla (-9,9 %), což nepochybně odráží výrazný hospodářský propad. Největší pokles se projevil v týdnu od 20.4.2020, kdy dosáhl -14,4 %. Situace se začala měnit až na začátku prázdnin, kdy meziroční rozdíl činil cca -3 %. Od té doby nabrala spotřeba vzestupný trend a odchylka se postupně zmenšovala. Ve třetím kvartálu činil průměrný rozdíl -1,8 % a v posledním kvartálu již jen -1,0 %.  Změny mezi jednotlivými čtvrtletími uplynulého roku pak vycházejí takto:

  • Q2/Q1 = - 9,93 %
  • Q3/Q2 = + 8,42 %
  • Q4/Q3 = + 1,31 %

Během první vlny, tj. od dubna do září, se krize významně projevila na spotřebě v nočních hodinách (22-06 h), kdy zřejmě některé podniky zrušily třísměnný provoz a poklesla také spotřeba v dopravě. Následně pak už i noční spotřeba víceméně kopírovala poklesy během dne. Zajímavé přitom je srovnání vývoje spotřeby elektřiny s aktuálními údaji ČSÚ o vývoji HDP.

„Například meziroční pokles HDP o 5% ve třetím čtvrtletí je vyšší, než by ukazovalo snížení spotřeby elektřiny o pouhé 1,8%,“ vysvětluje Jan Palaščák, ředitel skupiny Amper, jíž je Amper Meteo součástí. „Proti poklesu spotřeby elektřiny zřejmě působilo také mírně chladnější počasí s vyšší oblačností, které však nemohlo způsobit tak významný rozdíl. Což může znamenat i to, že je česká ekonomika po roce koronaviru v lepší kondici, než jak se jeví pohledem na makroekonomické ukazatele.“

 


Ohlédnutí za 16. ročníkem Amper Moravskotřebovského cyklomaratonu 27.7. 2020

V sobotu 25. července 2020 se v krásném okolí Moravské Třebové uskutečnil 16. ročník Amper Moravskotřebovského cyklomaratonu. Závodu, jehož konání bylo kvůli pandemii Covid-19 do poslední chvíle ohroženo, se zúčastnilo 222 závodníků (z toho 44 na rodinné 20 km trase, 91 na krátké 40 km trase a 87 na dlouhé 60 km trase), což znamenalo více než 63% nárůst oproti loňskému ročníku!

Změna délek závodních tras oproti předchozím ročníkům se ukázala být správnou volbou. Tradiční rodinná trasa opět nabídla možnost mladým nadějím Moravskotřebovské cyklistiky si zazávodit, ale i projet se v kruhu rodinném poklidným tempem. Nejpopulárnější krátká trasa nabídla možnost zazávodit si v rychlém tempu aktivním závodníkům, ale také se projet dle vlastních možností a schopností nenáročnou, ale velice pěknou trasou a pokochat se okolím Moravské Třebové. Na dlouhé trase si pak účastníci užili jak závodního tempa a solidní dávky kilometrů, tak vlivem deštivého počasí v předchozích dnech i zábavných pasáží plných bláta a louží.

Je nám ctí, že můžeme díky našemu závodu také pomoci potřebným. Jak jsme slíbili, z každého vybraného startovného jsme vyčlenili 50 Kč na Nadační fond manželů Pokorných, konkrétně pak Vojtíškovi Vackovi z Moravské Třebové, který se narodil s Goldenharovým syndromem. Generální partner závodu pak celkovou vybranou částku zdvojnásobil. Celkově se tak i s vašimi dary do kasičky přímo na místě vybralo přes 35 000 Kč, což umožní Vojtíškovi absolvovat další léčby, které mu pomohou začlenit se do běžného života.

16. ročník Amper Moravskotřebovského cyklomaratonu je úspěšně za námi. Již nyní ale společně s naším ambasadorem a členem přípravného týmu mistrem ČR v cyklokrosu 2020 Emilem Hekelem analyzujeme kompletní organizaci a průběh závodu a pilně připravujeme ročník následující, o kterém jsme přesvědčeni, že bude ještě úspěšnější, než byl ten letošní. Budeme se těšit opět za rok na startu již 17. ročníku našeho krásného závodu. Do té doby vám přejeme mnoho úspěchů a především pevné zdraví!

Více informací o závodu naleznete na www.mtbmt.cz.


Amper Savings realizuje EPC projekt v krytém bazénu Hustopeče7.5. 2020

Město Hustopeče vybralo jako svého partnera pro EPC projekt v městském krytém bazénu společnost Amper Savings. Společnost bude městu Hustopeče v následujících 10 let poskytovat energetické služby se zaručeným výsledkem v celkové hodnotě 11 mil. Kč.

Mezi hlavní realizovaná úsporná opatření patří: rekonstrukce plynového zdroje tepla, instalace kogenerační jednotky, výměna oběhových čerpadel a směšovacích uzlů, modernizace stávajícího osvětlení za technologii LED a v neposlední řadě nový systém měření a regulace. Spolehlivý provoz všech zařízení, dosahování garantovaných úspor a kontinuální optimalizace provozních nákladů klienta budou zajišťovány pomocí aktivního energetického managementu.

Město Hustopeče se tak připojilo mezi první subjekty Jihomoravského kraje, kteří využívají sofistikovanou metodu EPC k modernizaci svých zařízení a zvyšování komfortu obyvatel s garancí dosažení úspor provozních nákladů.


Skupina Amper daruje zdravotnický materiál. Pro restart ekonomiky navrhuje jednoduchost a decentralizaci.27.3. 2020

Amper Holding se připojuje k soukromým společnostem, které pomáhají zastavit šíření epidemie nového koronaviru. Rozdala roušky a respirátory za půl milionu korun a tuto pomoc v nejbližších dnech navýší na tři miliony Kč. Ekonomickou obnovu Česka doporučuje stavět na plošných daňových úlevách a decentralizaci, včetně energetiky.

Již minulý týden dorazila do Česka první zásilka, kterou zajistila firma Amper Holding. Obsahovala ochranné pomůcky, které putovaly mezi zdravotníky, do sociálních služeb i mezi zaměstnance firmy v první linii a klienty Amperu.

„V zahraničí jsme zajistili respirátory, roušky i dezinfekční gely. Darovali jsme je z velké části našim klientům, například nemocnicím v Břeclavi a Hustopečích ale i dalším zdravotnickým zařízením. K úspěšnému zvládnutí epidemie se zároveň snažíme přispět hlavně tím, že maximálně digitalizujeme chod všech zařízení i technické podpory a zaměstnance vysíláme do terénu jen v nezbytných případech – díky funkčnímu energetickému managementu je to možné,“ uvádí Jan Palaščák, generální ředitel skupiny Amper Holding.

Další zásilky zdravotnického materiálu budou směřovat mj. do Nemocnice v Novém Městě na Moravě, měst Chrudimi, Chocně, Moravské Třebové nebo neziskovkám poskytujícím sociální služby v Táboře.

„Ze současné situace si můžeme vzít i poučení pro ekonomický restart. Především je zřejmé, že přílišná centralizace a regulace škodí. A to platí nejen ve zdravotnictví, ale také v celém hospodářství včetně energetiky. S decentralizací musí jít ruku v ruce digitalizace a adaptace strategických plánů na všechny krize, které nám 21. století může připravit – zdravotnickou, migrační, klimatickou i jakoukoliv další černou labuť,“  komentuje Jan Palaščák. „V rámci okamžité obnovy po skončení epidemie by pak měly přijít robustní úlevy z daní a odvodů – pro uzavřené provozovny, drobné živnostníky i průmyslové podniky. Stát by měl volit jednoduchá, rychlá a plošná opatření namísto složitých, zdlouhavých a individuálně posuzovaných podpor.“


Amper Meteo na E-worldu11.2. 2019

V minulém týdnu, konkrétně od 5. do 7. února, proběhl v Essenu mezinárodní energetický veletrh E-world, jedna z největších akcí tohoto druhu v Evropě. Společnost Amper Meteo, zaměřená především na přesné předpovědi počasí pro energetiku, se zúčastnila v kategorii Start-up. Zájem, dokonce i ze strany největších energetických kolosů, posílil naše odhodlání a motivaci k dalšímu technickému zdokonalování našich služeb.

Celkem se podle údajů pořadatelů zúčastnilo 770 vystavovatelů z 26 zemí. Žádnou další firmu z České republiky jsme mezi vystavovateli neobjevili. Některé společnosti, například pražská energetická burza PXE nebo Robotron, byly zastoupeny na stáncích svých německých kolegů. Kromě klasických energetických témat, jako je například výstavba sítí, dominovala především problematika „Smart Cities“ a energetická řešení co nejméně ovlivňující klima, tj. zejména obnovitelné zdroje, jejich řízení a obchodování s jejich produkcí. 

Zcela zásadní dojem, který si mohl návštěvník z výstavy odnést, byl, že Německo se s podporou výrazné většiny obyvatel rozhodlo pro „Energiewende“, v českém překladu nejspíš o „obrat v energetice“ a je skutečně odhodláno tuto nákladnou a technicky obtížnou změnu uskutečnit. To vyplývá nejen ze zaměření výstavy, optimistického tónu mnoha mladých lidí, se kterými jsme měli v rámci výstavy možnost hovořit, ale například i z množství větrných elektráren, solárních zdrojů, bioplynových stanic i stále se rozrůstajícího arzenálu dobíjecích stanic pro elektromobily, které jsme viděli cestou. S tím pak samozřejmě souvisí i mnoho nových technických řešení např. v oblasti obnovitelných zdrojů, které mají mimo jiné zřejmě i napomoci udržení konkurenceschopnosti Německa ve světě zavaleném asijskou produkcí. Vzhledem k standardnímu přístupu Číny a dalších asijských zemí, které chtějí být dříve či později ve všem první, „novou“ energetiku samozřejmě nevyjímaje, půjde nepochybně o nelehký úkol.

Z technických zařízení, jejichž vystavování bylo jistě v mnoha případech omezeno technickými možnostmi přepravy, nemohly ujít pozornosti dobíjecí stanice, měřící technika, všemožné regulační prvky a na různých příkladech demonstrovaný řídící software. Několik firem vystavovalo kogenerační jednotky. Samostatnou kapitolou byly firmy organizující vzdělání a školení pro energetiku.

Pokud jde o technické zajímavosti, tak do této kategorie bychom mohli zařadit například ostrovní řešení berlínské společnosti HPS pro rodinné domy, využívající ukládání přebytečné energie vyrobené střešními solárními panely nejen do akumulátorů, ale i do vodíku, získávaného elektrolýzou vody. Tím se řeší nedostatečná skladovací kapacita, se kterou se potýkají především systémy kombinující pouze solární zdroj s akumulátory. Podle sdělení přítomných zástupců firmy již pracuje cca 10 komerčních instalací tohoto systému. Řešení společnosti BioEnergie se zase v oblasti výroby biopaliv vypořádalo s často kritizovaným využíváním potravinářských surovin, když pro výrobu biometanu využívá pouze slámu a další odpady ze zemědělství. Systém Verbiogas produkuje palivo prakticky identické se zemním plynem a využitím tohoto paliva je údajně možné dosáhnout 90% redukci emisí oxidu uhličitého. Přitom zajímavá na této technologii je především komplexní uzpůsobení ke zpracování odpadu a vedlejších produktů zemědělské výroby a velkovýrobní rozměry produkce.

Příští ročník veletrhu E-world proběhne od 11. do 13. února 2020 opět na Výstavišti v Essenu. Doufejme, že české firmy vynaloží v následujících letech více energie při hledání nových řešení a najdou odvahu prezentovat výsledky své práce na evropském fóru.


Ekonomické souvislosti rozvoje jaderné energetiky22.5. 2019

Včera jsme se zúčastnili semináře Ekonomické souvislosti rozvoje jaderné energetiky v Senátu PČR. Náš zástupce v diskusním panelu - Ing. Jan Palaščák se vyjádřil především ve prospěch energetických úspor, které by mohly zlepšit energetickou efektivnost našeho hospodářství, výrazně zaostávající za průměrem Evropské unie. Fotografie ze semináře najdete zde.


První letošní aukce v Německu3.4. 2019

V prvním letošním německém kole aukcí mohli developeři větrných a fotovoltaických zdrojů soutěžit až o 700 MW výkonu při maximální ceně 62 EUR/MWh. Do aukce se nakonec přihlásilo jen 72 projektů o celkovém výkonu 499 MW, tj. cca 70% soutěženého výkonu. Právě nedostatek projektů byl zřejmě hlavním důvodem proč vážený průměr nabízených cen dosáhl jen 61,1 EUR/MWh, čímž oproti poslední loňské aukci (62,6 EUR/MWh) poklesl pouze minimálně.


Výroba i spotřeba elektřiny u nás rostla24.3. 2019

Podle statistik zveřejněných Energetickým regulačním úřadem vzrostla vloni v ČR výroba i spotřeba elektřiny. Výroba vzrostla meziročně o 1,1% z 87 na 88 TWh s tím, že dominantní byl stále podíl tepelných (51,2%) a jaderných zdrojů (32,6%).  Spotřeba se meziročně zvýšila o 0,55% a dosáhla 61 TWh. Rozdíl mezi vývozem a dovozem dosáhl 13,9 TWh, což znamená, že naše elektrárny stále vyrábějí podstatně více, než činí tuzemská spotřeba.


Šetříme peníze hustopečské nemocnici

Nemocnice mají vysokou spotřebu energií, na které závisí jejich provoz. Díky úsporným opatřením realizovaným skupinou Amper garantujeme Nemocnici Hustopeče, p. o. úsporu ve výši 18,1 mil. Kč. Nová opatření tak sníží spotřebu o 36 %. Začátkem února proběhlo slavnostní předání realizační fáze projektu, kterým to pro nás ale nekončí. Teď tu budeme 10 let pomáhat šetřit!

Modernizujeme FN u sv. Anny. Za energie ušetří až třetinu

Projekt, ve kterém garantujeme úspory tepla, elektřiny a vody bude největší svého druhu v historii ČR. Nemocnice ušetří náklady na energii v řádech stovek milionů korun.

Kontakt na skupinu Amper

Dana Bartošová
Tisková mluvčí
Tel.: +420
E-mail: pr@skupinaamper.cz
Adresa: Pobřežní 620/3, Praha 8